Centra sākumskolā vasaras brīvlaikā darbojas bērnu atpūtas nometnes


Skolas brīvlaika pirmo mēnesi daļa Liepājas Centra sākumskolas skolēnu aizvadīja bērnu nometnēs. Atvērtā radošā atpūtas dienas nometnē “Aiz burvja durvīm” darbojās 85 dalībnieki no 1. – 4.klasei, izglītojošas dienas nometnes notika arī izglītojamiem ar augstiem sasniegumiem dažādos mācību priekšmetos. 

Nometnē “AIZ BURVJA DURVĪM” katrai dienai bija sava nodarbību tēma – dalībnieki baudīja, izzināja, darbojās, klausījās, secināja par visu, kas bija un notika aiz Burvja durvīm. Nometnes noslēguma dienā dalībnieki devās organizētā izbraukuma ekskursijā uz Ventspils Digitālo centru, kur izzināja moderno tehnoloģiju iespējas un darbojās praktiski. 

Noslēgumā nometnes dalībnieki saņēma atzinības rakstus un īpašu individuālu pozitīvu novērtējumu par katru skolēnu.
Savukārt Projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Liepājas Centra sākumskolā 60 dalībniekiem no 1. – 6.klasei notika izglītojošas dienas nometnes izglītojamiem ar augstiem sasniegumiem mācību priekšmetos.
Nometne “Wings? Paws? Tails?” piedāvāja iespēju radoši darboties 30 dalībniekiem ar augstiem sasniegumiem angļu valodā. Nometnes dalībniekiem katru dienu notika divas radošas, izzinošas praktiskas nodarbības kopā ar angļu valodas skolotājām. Katrai dienai bija nodarbību tēma: savvaļas dzīvnieki, zemūdens un ūdens dzīvnieki, putni, mājdzīvnieki. Nometnes noslēguma dienā dalībnieki devās ekskursijā uz Rīgas filiāles zoodārzu „Cīruļi”.
Savukārt bērnu dienas nometne „Dekstera laboratorija” deva iespēju darboties 30 izglītojamajiem ar augstiem sasniegumiem STEM priekšmetos (matemātikā, datorikā, dabas zinībās).
Abas projekta nometnes norisinājās 5 dienas katra. Katru dienu notika 2 izzinošas, praktiskas nodarbības, eksperimenti. Bērni veidoja paši savas tangram puzles, zobu pastu zilonim, jeb kā bērni to dēvēja – vulkānu, mācījās programmēt robotus, mācījās noteikt priekšmetu tilpumu, veidoja savas mobilās aplikācijas, iejutās jauno arhitektu amatā. No izzinošām nodarbībām brīvajā laikā dalībnieki kopā ar nometnes audzinātāju veica dažādus citus radošus projektiņus un organizēja sporta aktivitātes. Noslēguma dienā devās ekskursijā uz Piena muzeju. Ekskursijā “Piena saldā garša” dalībnieki atklāja noslēpumu, kā top pasaulē gardākais saldais ēdiens - ledkrēms vai saldējums!


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv