Humānās pedagoģijas seminārs "Jaunradei, domāšanai, attīstībai"

Humānās pedagoģijas seminārs

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas skolotāji 24.oktobrī piedalījās 5.Starptautiskajā Humānās pedagoģijas konferencē Rīgā un nolēma, ka Liepājas skolotāji jau sen ir pelnījuši iepazīties tuvāk ar humānās pedagoģijas idejām.

Pēdējos 10–15 gados humānās pedagoģijas ideju piekritēju kļūst aizvien vairāk. Šīs idejas apvieno skolotājus, audzinātājus, izglītības iestāžu vadītājus, vecākus, ārstus, kultūras darbiniekus, zinātniekus, studentus un skolu jauniešus. Starptautisko humānās pedagoģijas kustību veido dažādas valstiskas un nevalstiskas organizācijas, apvienības, kurās rit radošs darbs – autorprogrammu un metodisko līdzekļu izstrāde.

Humānā pedagoģija ir domas un prakse augstākais līmenis. No mūsu izvēles ir atkarīgs – vai izglītības pasaule kļūs humāna, vai paliks autoritāra. Katrs no mums ap sevi rada subjektīvo izglītības lauku. Šis lauks bez mūsu personības neeksistē, tas ir tāds, kādi esam mēs paši, mūsu uzskati un tieksmes, mūsu personības raksturs un tikumi.

Mums vajadzēs:

  • Paplašināt savu apziņu un mācīties domāt un darboties ar garīguma jēdzienu.
  • Nepārtraukti pilnveidot savu pedagoģisko mākslu, piepildot to ar dziļu saturu un virtuozu izpildījumu.
  • Audzēt sevī sapratni, pacietību, cildenumu un cēlsirdību, iekšējo kultūru.

Humānā pedagoģija nav iemīta taka, pa kuru mums atliek vien cienīgi soļot. Katram būs jāatklāj sava taciņa, katram tajā būs jāievirza sava radošā enerģija problēmu risināšanā, kuras akcentē humānā pedagoģija.

Savu radošo meklējumu panākumi kļūs:
1) par mūsu izaugsmes pakāpieniem;
2) par avotu, kas subjektīvo izglītības lauku piesātina ar dzīves jēgu, kas vērsta uz Gaismu un kas ir kopīga ar bērniem
3) par mūsu gara dāvanām uz kopējā humānās pedagoģijas altāra tapšanas.

Tāpēc aicinām Jūsu skolas skolotājus uz semināru „Jaunradei, domāšanai, attīstībai” š.g. 6.decembrī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā - Rīgas ielā 50, aktu zālē plkst. 12.00 – 18.00. Reģistrācija no 11.30.

Dalības maksa Ls 1.

Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 63423551.

Semināra darba kārtība.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv