Latviešu valodas un literatūras skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Valku

Latviešu valodas un literatūras skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Valku

8. un 9. decembrī Liepājas latviešu valodas un literatūras skolotāji piedalījās metodiskajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Valkas ģimnāziju. Notika auglīga domu apmaiņa par darbu ar talantīgajiem skolēniem un mācību darba organizāciju latviešu valodas un literatūras radošai apguvei, kā arī mūsējie iepazīstināja ar savu labo pieredzi priekšmeta mācīšanas metodikā. Tika noorganizēta arī stunda igauņu valodā, kur ģimnāzijas skolniece iepazīstināja mūsējos ar igauņu valodu.

Valkas pašvaldība arī aktīvi atbalsta ģimnāzijas darbību, piešķirot līdzekļus skolas modernizācijai.

Liepājas latviešu valodas un literatūras skolotāji 9. decembrī  viesojās Tartu, kur iepazinās ar universitāti, kurā mācījušies tādi latviešu kultūrai nozīmīgi cilvēki kā Juris Alunāns, Krišjānis Barons, Krišjānis Valdemārs, Jānis Endzelīns, Kārlis Mīlenbahs un citi. Šī viesošanās noteikti stiprinās nacionālās pašvērtības sajūtu, kas ir nepieciešama, lai mēs varētu kā tauta pastāvēt.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv