Tiek izsludināta pieteikšanās mērķstipendijai

Tiek izsludināta pieteikšanās mērķstipendijai

Tiek izsludināta pieteikšanās uz mērķstipendijām Eiropas Sociālā fonda aktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”(Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA.001)

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde no 2011.gada16.decembra līdz 2012.gada 2.janvārim izsludina pedagogiem pieteikšanos uz mērķstipendijām 3.aktivitātē. Noteiktas formas pedagogu iesniegumus atbalsta saņemšanai pieņems 2011.gada 29.decembrī no plkst.10.00-14.00; 2012.gada 2.janvārī no plkst.14.00-16.30 Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes zālē.

Pieteikties uz jebkuru no piecām kvalitātes pakāpēm aicināti vispārizglītojošo (t.sk. pirmsskolas), profesionālo, speciālo, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogi, kā arī sociālie pedagogi, logopēdi un psihologi.

Plašāka informācija atrodama sadaļas "Mērķstipendijas" apakšsadaļā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos".


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv