Liepājas skolēni un skolotāji apgūst interaktīvās tāfeles

Liepājas skolēni un skolotāji apgūst interaktīvās tāfeles

Jau otro nedēļu sešās Liepājas pilsētas skolās skolotāji mācību stundās izmanto multimediju kabinetu iekārtas ar interaktīvajām tāfelēm. Otrdien, 17.aprīlī, Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova apmeklēja Centra Sākumskolu, lai iepazītos ar jauno mācību aprīkojumu darbībā.

Liepājas centra pamatskolā notika projekta pirmā posma rezultātu prezentācija - multimediju kabineta iekārtas demonstrācija darbā ar skolēniem 4.klases angļu valodas stundā, kuru vadīja skolotāja Ilona Lipska.

Kā atzina Centra sākumskolas direktore Kristīne Bārdule, skolēni jaunās iekārtas ilgi gaidījuši, tagad vēl jāmācās ar tām apieties un raiti strādāt gan skolēniem, gan skolotājiem. Kā bija vērojams nodarbībā, bērniem interaktīvā tāfele patīk, viņi darbojas ar prieku, jo vizuālais materiāls padara mācību stundu interesantāku un atraktīvāku. Tāfeli izmanto arī citos mācību priekšmetos – matemātikā, dabas zinībās, vēsturē.

"Tas ir liels solis uz priekšu mūsu izglītības iestāžu konkurētspējas un pievilcības izaugsmē. Skolās tiek uzstādīts vismodernākais aprīkojums - multimediju iekārtas, portatīvie un stacionārie datori un citas modernās tehnoloģijas u.c. To esam panākuši, piesaistot Liepājai ERAF finansējumu 440 000 latu apmērā un papildus no pašvaldības budžeta piešķirot Ls 120 000 elektrotīklu ierīkošanai un mēbeļu iegādei ,” teica Golde.

Multimediju tehnikas komplekti uzstādīti un darbojas arī J. Čakstes 10.vidusskolā, 3.pamatskolā, Liepājas internātpamatskolā, Ezerkrasta sākumskolā un Liepājas vakara ( maiņu) vidusskolā. Lai nodrošinātu interaktīvo tāfeļu darbību, papildus  uzstādītas dokumentu kameras un iegādāti 13 portatīvie datori. Skolotāji izgājuši apmācību kursu.

Lai izglītības iestādes nodrošinātu ar atbilstošu, drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti, līdz 2012. gada 30. jūnijam visās 14 Liepājas pilsētas izglītības iestādēs vēl tiks iegādāti  592 stacionārie datori, uzstādītas jaunas mēbeles.

Kopš 2010.gada notiek lokālo datortīklu attīstība visās 14 Liepājas vispārizglītojošās skolās, rezultātā projektā iegādātie datori tiek savienoti projekta rezultātā izveidotajā lokālajā tīklā un pieslēgti jau esošajiem lokālajiem skolu tīkliem.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv