Liepājā notiks Globālās izglītības konference

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola šā gada 18.oktobrī rīko izglītības konferenci projekta “Globālā dimensija formālajā izglītībā” ietvaros, kurā aicināti piedalīties skolu direktoru vietnieki audzināšanas darbā, klašu audzinātāji un skolēnu pārstāvji no skolu līdzpārvaldēm.

Konferences darba kārtībā paredzēta Izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa video uzruna, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izglītības iestāžu pārstāvju dalīšanās pieredzē par globālo izglītību skolotāju praksē.

Konferencē Inguna Irbīte un Dana Zelmene no Latvijas Izglītības attīstības centra uzstāsies ar lekiju par globālās izglītības jēdzienu, mērķiem un principiem, bet vieslektors no Igaunijas Mari- Katrin Kinks dalīsies pieredzē par globālo izglītību Igaunijas kontekstā. 
 
Konferences dalībniekiem būs iespēja uzzināt arī par Latvijas pieredzi globālās izglītības jomā – projekta “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” ietvaros, kurā kopā ar deviņām citām Latvijas skolām iesaistījusies arī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas komanda.
 
Projekta mērķis ir pilnveidot izglītības specialistu zināšanas un prasmes, attīstot vērtības un attieksmes iekļaujošai praksei skolā, kas balstītas attīstības/izglītības teorijā un praksē un aicina izprast pasaules kopsakarības, izzinot cilvēku un notikumu savstarpējās saites, ietekmes un mijiedarbības gan lokālā, gan globālā kontekstā. 
 
Globālā izglītība, kā mācīšanas stils un domāšanas veids, aicina cilvēkus saskatīt sakarības starp vietējo, reģionālo un globālo mērogu un vērsties pret nevienlīdzību pasaulē.
 
Projekts tiek īstenots ar Sorosa fonda – Latvija finansiālu atbalstu.
Konferencē aicināti piedalīties vispārizglītojošo direktoru vietnieki audzināšanas darbā, klases audzinātāji un skolēnu pārstāvji no skolu līdzpārvaldēm.
Reģistrēties dalībai konferencē iespējams pa tālr. 634 31772 vai e-pastu fizikas@inbox.lv
 
 
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv