Liepājas Centra sākumskola sagaida 20. gadadienu ar sapostu apkārtni

Liepājas Centra sākumskola sagaida 20. gadadienu ar sapostu apkārtni

Liepājas Centra sākumskola sagaida 20. gadadienu ar sapostu apkārtni
Liepājas Centra sākumskolā, gatavojoties skolas 20. gadadienai šā gada  7. decembrī, gan ar skolas atbalsta biedrības aktīvu līdzdalību, gan līdzdarbojoties skolēniem, vecākiem un skolotājiem ir veikti skolas apkārtnes sakopšanas darbi pie abām skolas ēkām – Uliha ielā 33 un Toma ielā 19. 
Kā informē skolas direktore Kristīne Bārdule, 2011. gada pavasarī vecāki, kuri darbojas skolas atbalsta biedrībā un skolas darbinieki organizēja skolas apkārtnes sakopšanas un apzaļumošanas talku Uliha ielā 33. Talkas laikā tika iestādīti košumkrūmi, kurus skolai dāvināja kokaudzētava „Īve”.
Šogad tika organizēta skolas apkārtnes sakopšanas talka pie skolas ēkas Toma ielā 19, kā arī realizēti divi finansiāli apjomīgi projekti. 
Skolas atbalsta biedrība ieguva finanšu līdzekļus Labo Darbu projektu konkursā martā, kā rezultātā tika demontēti vecie basketbola grozi un iegādāts sporta inventārs – tenisa galds, handbola vārti, vingrošanas iekārta un soliņš. Šī projekta ietvaros jaunus basketbola grozus skolai dāvināja Liepājas Sporta pārvalde. 
Savukārt skolas atbalsta biedrība, iesniedzot projektu Rietumu Bankas projektu konkursā „Sprīdis labākai dzīvei”, maijā ieguva finansējumu sporta laukuma seguma daļējai atjaunošanai. Skolas sporta laukumā esošo vingrošanas stieņu atjaunošanas un krāsošanas darbos tika iesaistīti 5.-6.klašu skolēni mājturības un tehnoloģiju skolotāja vadībā.
Organizējot talkas un realizējot projektus, sakārtota skolas apkārtne Uliha ielā 33 un labiekārtots sporta laukums Toma ielā 19, sniedzot iespēju Liepājas Centra sākumskolas skolēniem un tuvākās apkārtnes jauniešiem aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Skolas ēkas Toma ielā 19 teritorijas apzaļumošanu plānots veikt 2013.gada pavasarī sadarbībā ar skolas padomi, iesaistot skolēnus un viņu vecākus.
Gunta Jākobsone 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Liepājas Centra sākumskolā, gatavojoties skolas 20. gadadienai šā gada  7. decembrī, gan ar skolas atbalsta biedrības aktīvu līdzdalību, gan līdzdarbojoties skolēniem, vecākiem un skolotājiem ir veikti skolas apkārtnes sakopšanas darbi pie abām skolas ēkām – Uliha ielā 33 un Toma ielā 19.

Kā informē skolas direktore Kristīne Bārdule, 2011. gada pavasarī vecāki, kuri darbojas skolas atbalsta biedrībā un skolas darbinieki organizēja skolas apkārtnes sakopšanas un apzaļumošanas talku Uliha ielā 33. Talkas laikā tika iestādīti košumkrūmi, kurus skolai dāvināja kokaudzētava „Īve”.

Šogad tika organizēta skolas apkārtnes sakopšanas talka pie skolas ēkas Toma ielā 19, kā arī realizēti divi finansiāli apjomīgi projekti. Skolas atbalsta biedrība ieguva finanšu līdzekļus Labo Darbu projektu konkursā martā, kā rezultātā tika demontēti vecie basketbola grozi un iegādāts sporta inventārs – tenisa galds, handbola vārti, vingrošanas iekārta un soliņš. Šī projekta ietvaros jaunus basketbola grozus skolai dāvināja Liepājas Sporta pārvalde. 

Savukārt skolas atbalsta biedrība, iesniedzot projektu Rietumu Bankas projektu konkursā „Sprīdis labākai dzīvei”, maijā ieguva finansējumu sporta laukuma seguma daļējai atjaunošanai. Skolas sporta laukumā esošo vingrošanas stieņu atjaunošanas un krāsošanas darbos tika iesaistīti 5.-6.klašu skolēni mājturības un tehnoloģiju skolotāja vadībā.

Organizējot talkas un realizējot projektus, sakārtota skolas apkārtne Uliha ielā 33 un labiekārtots sporta laukums Toma ielā 19, sniedzot iespēju Liepājas Centra sākumskolas skolēniem un tuvākās apkārtnes jauniešiem aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Skolas ēkas Toma ielā 19 teritorijas apzaļumošanu plānots veikt 2013.gada pavasarī sadarbībā ar skolas padomi, iesaistot skolēnus un viņu vecākus.


Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sabiedrisko attiecību speciāliste 


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv