Seminārs direktoru vietniekiem mācību darbā 10. oktobrī

Direktoru vietnieku mācību darbā  10.oktobra  semināra darba kārtība.
                  Seminārs notiek Vakara/maiņu vidusskolā plkst. 12.00.
1. 12.00-12.40    Par iesaistīšanos projektā  „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.  Novitātes skolas darbā. A. Matvejeva. I. Ekuze.
2. 12.40-12.50   Aktualitātes informātikas izvēles eksāmenā. S.Anohina. 
3. 12.50-13.10   2011./2012.m.g.rezultāti.Aktualitātes.I. Budriķe
4. 13.10-13.20 Programma „Bērnu žūrija” kā integrācijas projekts. Liepājas pilsētas CZ bibliotēkas metodiķe A.Zune
5. 13.20-13.40 Direktoru vietnieku mācību darbā semināru gada darba plānojums. Aktualitātes. 
                        MK noteikumi "Asistenta pakalpojuma izglītības iestādē piešķiršanas un finansēšanas kārtība" .A. Ķestere
6. 13.40-14.00  Skolēnu ZPD aktualitātes.

Seminārs notiek Vakara/maiņu vidusskolā no plkst. 12.00.

Darba kārtība:

12.00-12.40    Par iesaistīšanos projektā  „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”.  Novitātes skolas darbā. A. Matvejeva. I. Ekuze.

12.40-12.50   Aktualitātes informātikas izvēles eksāmenā. S.Anohina. 

12.50-13.10   2011./2012.m.g.rezultāti.Aktualitātes. I. Budriķe.

13.10-13.20 Programma „Bērnu žūrija” kā integrācijas projekts. Liepājas pilsētas CZ bibliotēkas metodiķe A.Zune.

13.20-13.40 Direktoru vietnieku mācību darbā semināru gada darba plānojums. Aktualitātes. MK noteikumi "Asistenta pakalpojuma izglītības iestādē piešķiršanas un finansēšanas kārtība". A. Ķestere.

13.40-14.00  Skolēnu ZPD aktualitātes.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv