Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
Līguma Nr.01-07.2-5/4

Atbalstīto pedagogu saraksts projekta 2.aktivitātē. (Labots)

Uzmanību apstiprinātiem pedagogiem!

Mācības sākas 2012.gada 11.februārī - gan Liepājā, gan Rīgā. Ierašanās uz pirmo nodarbību ir obligāta. Lūgums visiem pedagogiem no augstskolas atnest parakstītu apliecinājumu par mācībām (tātad mācību uzsākšanu) izvēlētājā programmā (vairs neder e-pasta variants, bet oficiāls dokuments).

Šo apliecinājumu kopā ar līgumu atnesīsiet 2012.gada 14.februārī no plkst 15.00-16.30 uz Izglītības pārvaldi - 15.kabinets.

Līgumu aizpildīt ar visu nepieciešamo informāciju, izprintēt 2 eksemplāros, saskavot un parakstīt ar zilās krāsas pildspalvu.
Līguma paraugs.

Projekta koordinatore – Aelita Antonova – 63489143; 26665047

Programmu piedāvājums 2.aktivitātei.


 


Liepājas pilsētas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija

Liepājas pilsētas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas Liepājas pilsētas komisijas darbības kārtība

Novērtēšanas laikā veicamo darbu grafiks

Pedagogu profesionālās darbības 4.kvalitātes novērtēšanas darbības plāns pedagogiem un administrācijai

Liepājas pilsētas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas Liepājas pilsētas komisijas darbības kārtība

Novērtēšanas laikā veicamo darbu grafiks

Pedagogu profesionālās darbības 4.kvalitātes novērtēšanas darbības plāns pedagogiem un administrācijaiLiepājas pilsētas pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas Liepājas pilsētas komisijas darbības kārtība

Novērtēšanas laikā veicamo darbu grafiks

Pedagogu profesionālās darbības 4.kvalitātes novērtēšanas darbības plāns pedagogiem un administrācijai


Dokumenti


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv