LIP 2017/1

Paziņojuma datums 26.01.2017.
Iestāde Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE"
Adrese Uliha 36, Liepāja
Iepirkums Liepājas bērnu un jaunatnes centra “Vaduguns” ēkas 1.stāva pārseguma konstrukciju atjaunošana 2.stāva zāles robežās Kungu ielā 7, Liepājā
Paredzamā līgumcena € (bez PVN) Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 07.02.2017. plkst. 09:55
Kontaktpersona Inesa Apoga
Kontakttālrunis 29243770
Pielikumi Nolikums
Līgums
Pielikums


Iepirkums tiek pārtraukts.

LIP 2016/18

Paziņojuma datums    24.10.2016.
Iestāde   Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE"
Adrese   Uliha 36, Liepāja
Iepirkums   Par tiesībām veikt tehnisko apsekošanu, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Invalīdu pacelšanas platformas izbūve Liepājas speciālās internātskolas telpās Klaipēdas ielā 94, Liepājā”
Pedzamā līgumcena € (bez PVN)   Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš   09.11.2016. plkst. 10:00
Kontaktpersona   Inesa Apoga
Kontakttālrunis   29243770
Pielikumi  

Nolikums
Līguma projekts
Autoruzraudzības līguma projekts
Projektēšanas uzdevums
Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta
Zemesgrāmatu apliecība

 


LIP 2016/17

Paziņojuma datums    6.10.2016.
Iestāde   Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE"
Adrese   Uliha 36, Liepāja
Iepirkums   Iepirkumam " NATO šķēršļu joslas un “Virvju kāpnes”, “Dubultbarjera”, “Lecamstieples”, “Lienamtīkls”, “Purvs” šķēršļu izbūve Liepājas 15. vidusskolā, O.Kalpaka ielā 96, Liepājā"
Pedzamā līgumcena € (bez PVN)   Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš   17.10.2016. plkst. 10:00
Kontaktpersona   Laimonis Dimants
Kontakttālrunis   26095915
Pielikumi  

Nolikums
Līguma projekts
Tehniskās specifikācijas


LIP 2016/16

Paziņojuma datums 16.08.2016.
Iestāde Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE"
Adrese Uliha 36, Liepāja
Iepirkums Iepirkumam "Žoga izbūve Ezerkrasta sākumskolas teritorijā Lauku ielā 54, Liepājā"
Paredzamā līgumcena € (bez PVN) Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 30.08.2016. plkst. 10:00
Kontaktpersona Andis Jēkabsons
Kontakttālrunis 29246366
Pielikumi

Nolikums
Līguma projekts
Tehniskās specifikācijas

 


LIP 2016/15

Paziņojuma datums 28.06.2016.
Iestāde Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE"
Adrese Uliha 36, Liepāja
Iepirkums PII "Sprīdītis" elektroinstalācijas un maģistrālo tīklu atjaunošana Dārza ielā 42, Liepājā
Paredzamā līgumcena € (bez PVN) Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 12.07.2016. plkst. 10:00
Kontaktpersona Mārtiņs Zalonskis
Kontakttālrunis 26401804
Pielikumi

Nolikums
Tehniskās specifikācijas
Līguma projekts

 


LIP 2016/14

Paziņojuma datums 13.06.2016.
Iestāde Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE"
Adrese Uliha 36, Liepāja
Iepirkums Tehniskās pārbaudes un testēšanas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena € (bez PVN) Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 30.06.2016. plkst. 10:00
Kontaktpersona Inesa Apoga
Kontakttālrunis 63489140
Pielikumi

Nolikums
Tehniskās specifikācijas
Līguma projekts
Darba uzdevumi


LIP 2016/13

Paziņojuma datums 20.05.2016.
Iestāde Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE"
Adrese Uliha 36, Liepāja
Iepirkums

Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas daļēja labiekārtošana Celmu ielā 4, Liepājā

(CPV kods 45236210-5, 37500000-3)

Paredzamā līgumcena € (bez PVN) Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 03.06.2016. plkst. 10:00
Kontaktpersona Laimonis Dimants
Kontakttālrunis 26095915
Pielikumi

Nolikums
Tehniskās specifikācijas
Līguma projekts


LIP 2016/12

Paziņojuma datums 20.05.2016.
Iestāde Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE"
Adrese Uliha 36, Liepāja
Iepirkums PII “Mazulītis” teritorijas daļēja labiekārtošana Dunikas ielā 17, Liepājā ”
Paredzamā līgumcena € (bez PVN) Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 02.06.2016. plkst. 10:00
Kontaktpersona Juris Jākobsons
Kontakttālrunis 29148047
Pielikumi

Nolikums
Tehniskās specifikācijas
Līguma projekts


LIP 2016/11

Paziņojuma datums 18.05.2016.
Iestāde Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE"
Adrese Uliha 36, Liepāja
Iepirkums

Speciālo internātskolu 5 telpu iekšējo elektroapgādes tīklu atjaunošana un telpu remonts, Liepājā

Paredzamā līgumcena € (bez PVN) Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 01.06.2016. plkst. 10:00
Kontaktpersona Laimonis Dimants
Kontakttālrunis 26095915
Pielikumi

Nolikums
Tehniskās specifikācijas
Līguma projekts


LIP 2016/10

Paziņojuma datums 17.05.2016.
Iestāde Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE"
Adrese Uliha 36, Liepāja
Iepirkums

PII “Mazulītis” inženiertīklu (apkures sistēmas) vienkāršota pārbūve Dunikas ielā 17, Liepājā

(CPV kods 45331100- 7)

Paredzamā līgumcena € (bez PVN) Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 31.05.2016. plkst. 10:00
Kontaktpersona Niormunds Kairis 29265365
Pielikumi

Nolikums
Tehniskās specifikācijas
Līguma projekts
Pielikumi

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv