Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Liepājā nosaka Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11 (2012.gada 12.aprīlis).

Licences saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pieteikums licences saņemšanai (1.pielikums);
  • licencējamā programma datorrakstā (kods Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijā un apakšprogrammas nosaukums, prasības iepriekšējai izglītībai, mērķi, uzdevumi, plānotie rezultāti, apgūstamie priekšmeti un to apgūšanai paredzēto stundu skaits, programmas īstenošanas plāns, programmas īstenošanas forma, programmas mērķauditorija);
  • licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, pievienojot izglītības dokumentu kopijas;
  • dokumenta (apliecības vai sertifikāta), kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves, paraugu.

 

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11
Liepājā 2012.gada 12.aprīlī (prot. Nr.5, 21.§)
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11 - Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība.

Dokumentus licences saņemšanai iesniegt Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē, Uliha ielā 36, 7.kabinetā Lindai Markus-Narvilai (63489160, 28386749, linda.markus.narvila@liepaja.edu.lv). Iespējamas arī konsultācijas katru darba dienu.

 

 


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv