Projekts noslēdzies

Projekts noslēdzies

2011.gada 16.jūnijā Liepājas pilsētas Būvvalde pieņēma ekspluatācijā Liepājas Speciālās internātpamatskolas abas ēkas Ūliha ielā 56 un Klaipēdas ielā 94. Tas tika veikts ar Eiropas Reģionālā Attīstības fonda atbalstu (Vienošanās Nr. 2010/0012/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/001).

Projekta ietvaros tika atremontētas skolas telpas un iegādāts inventārs.

Būvniecības darbus abos objektos veica SIA firma „UPTK”, rotaļu laukumu izveidoja

SIA „Vision House”, aprīkojumu zēnu mājturības kabinetam piegādāja SIA „Metro E.K.R.”, sporta inventāru un trenažierus SIA „Rantzows sport” , mūzikas instrumentus SIA „Delta Audio”, sadzīves tehniku un audio tehniku SIA „Burmeistere & Co”, mēbeles SIA „Bitman”. Paldies visiem sadarbības partneriem par ieguldīto darbu! Skolēniem īpašs prieks ir par kustību laukumu, kurš ir aprīkots ar milzīgu kompleksu kustību attīstībai un mīksto segumu, par mūzikas centru ar karaoke , kā arī par paceļamajiem galdiem, pie kuriem ērti var darboties gan lielie skolēni, kuri ir 1,80 m gari, gan mazie.

spec_pr_nosl_11_1

spec_pr_nosl_11_2

spec_pr_nosl_11_3

spec_pr_nosl_11_4


Projekta virzība

Projekta virzība

Darbi Klaipēdas ielā 94 ir gandrīz pabeigti, telpas ir ieguvušas jaunu izskatu un elpu. Paši priecīgākie, protams, par šīm pārmaiņām ir Liepājas speciālās internātpamatskolas skolēni un personāls. Mājturības kabinetā ir uzstādītas īpašas darba virsmas ar maināmu augstumu – tā, lai tās būtu pielāgojamas jebkura auguma bērnam un bērniem ratiņkrēslā. Darba virsmas ar iebūvēto plīts virsmu augstums ir īpaši piemērots bērniem ratiņkrēslā.

Savu viedokli aicināju izpaust arī pašiem skolēniem - Kristaps ir 13 gadus jauns 5. klases skolēns, Endijam ir 14 gadi un viņš mācās 7. klasē, Emīlam arī ir 14 gadi un viņš mācās 7. klasē, Zelmai ir 18 gadi un viņa mācās jau 9. klasē.

Bērni ar aizrautību stāsta, cik ļoti viņam patīk jaunais mājturības kabinets. Jaunas telpas radot vēlēšanos iemācīties kaut ko jaunu, iegūtās prasmes un zināšanas bērni izmantojot arī mājās. Viņi ļoti labprāt izmanto iespēju pašiem mazgāt un gludināt veļu. Darbošanās jaunajās telpas notiekot draudzīgi un visiem pietiekot vietas, neesot grūstīšanās un spiešanās. Bērni ir priecīgi, ka tagadējās telpas ir daudz gaišākas un plašākas kā vecās telpas. Kristaps īpaši piemin vecā kabineta slikto grīdu un ir priecīgs par jauno. Ir prieks arī par jauno gaiteni, kas tagad ir gaišs, patīkams un piemērots bērniem, kas pārvietojas ratiņkrēslā. Bērni savā atklātībā gan piebilst, ka pēc viņu domām remonts esot bijis ļoti ilgs un skaļš, tomēr jauno, izremontēto telpu dēļ  ir bijis vērts paciesties.

Māra Ieraga

zime_11_1

zime_11_2

proj_special_11_1

proj_special_11_2

proj_special_11_3

proj_spec_virziba_1_11

proj_spec_virziba_2_11

spec_rem_01

spec_rem_02

spec_rem_03

spec_rem_04

spec_rem_05

spec_rem_06

spec_rem_07

spec_rem_08

spec_rem_09

spec_rem_10

spec_rem_11


Projekta veiksmīgs turpinājums

Projekta veiksmīgs turpinājums

Ziema Liepājā ir atnākusi ar biezu sniegu un diezgan ievērojamu salu, bet ERAF līdzfinansētais projekts „Liepājas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” veiksmīgi turpinās.

Laikā periodā no oktobra līdz decembra vidum skola ir saņēmusi jaunu aprīkojumu darbmācības kabinetam, kur piegādes veica SIA „Metro E.K.R.” Pateicoties jaunajiem darbagaldiem un dau dzfunkcionālajai iekārtai zēni varēs izgatavot daudz vajadzīgu un derīgu lietu. Tā pašreiz notiek internāta guļamistabu skapīšu atjaunošana. Zēni izgatavo soliņus.

Ir noslēgts līgums par rotaļu laukuma aprīkošanu. Rotaļu laukumu ar jaunām iekārtām un šūpolēm aprīkos SIA „Vision House”. Notiek līgumu saskaņošana ar SIA „Bitman” par mājturības un dzīves mācības kabineta aprīkošanu ar mēbelēm. Problēmas radīja, tas, ka nepieciešamā virtuves mēbeļu iekārta ir nestandarta, līdz ar to bija grūtības atrast piegādātāju, kurš uzņemtos izgatavot šādu nestandarta iekārtu, jo, lai to izdarītu ir jāpārkārto visa ražošanas iekārta, jāpārprogrammē darbagaldi. Pašlaik notiek iepirkums par būvniecības darbu veikšanu Speciālās internātpamatskolas vajadzībām.

proj_specskola_1

proj_specskola_2

proj_specskola_3

proj_specskola_4


Liepājas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Liepājas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Liepājas Speciālās internātpamatskolas audzēkņi un pedagogi projekta „Liepājas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” (Vienošanās Nr. 2010.0012.3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/001) ietvaros sāk apgūt SIA „Rantzows Sport”, SIA „Burmeistere@Co” un SIA „Delta Audio” piegādāto aprīkojumu - sporta trenažierus, sadzīves tehniku, mūzikas aparatūru un instrumentus.

Kā saka paši bērni sporta stundas ir kļuvušas interesantākas un katrs noteikti grib kādu brīdi „pavingrot” uz trenažiera. Trenažieri tiks pielietoti gan sporta stundās, lai nostiprinātu skolēnu veselību un uzlabotu fizisko sagatavotību, gan, kā rehabilitācijas rīks skolēniem ar īpašām vajadzībām un pēc smagām saslimšanām.

proj_spec_internatpsk_1

proj_spec_internatpsk_2

Pēc remonta pilnībā tiks aprīkots arī mājturības un dzīves mācības kabinets Klaipēdas ielā 94. Šobrīd no piegādātajām sadzīves iekārtām tiek lietotas dažas, kuras bija viegli uzstādīt – mikroviļņu krāsns, putekļusūcējs, virtuves kombains. Pārējās iekārtas gaisa nosūcējus, plītis, veļasmašīnu u.c. varēs sāk izmantot pēc kabineta remonta.

Pateicoties iegādātajiem mūzikas instrumentiem, mūzikas stundās skolēni varēs vingrināties spēlēt ģitāras, dažādus sitamos instrumentus, dziedāt izmantojot  sintezatoru un mikrofonu. Tāpat mācību vielas labākai uztverei ir iegādāts televizors un mājas kinozāle. Viss šis aprīkojums noteikti sniegs atbalstu skol ēniem viņu individuālo spēju attīstībai un veselības nostiprināšanai, jo skolā mācas tikai skolēni ar speciālām vajadzībām. Tas būs liels atbalsts pedagogiem, lai mācību procesā varētu izmantot daudzveidīgākas un mūsdienīgākas mācību metodes un paņēmienus.

proj_spec_internatpsk_3

proj_spec_internatpsk_4

Bet tas vēl nav viss, jo ar nepacietību gaidām, kad SIA „Metro E.K.R” piegādās aprīkojumu zēnu darbmācības un darba terapijas kabinetam, tad tik Jūs redzēsiet, ko prot mūsu zēni!

Šobrīd notiek pieteikumu izvērtēšana pirms līguma slēgšanas par rotaļu laukuma uzlabošanu pie ēkas Klaipēdas ielā 94. Ceram, ka vēl līdz gada beigām, ja atļaus laika apstākļi, skolēni gan sporta nodarbībām, gan brīvā laikā pavadīšanai varēs izmanto jaunos rotaļu elementus – kāpnes, slīdkalniņus u.c.


Uzsākts ERAF projekts „Liepājas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlaboša

Uzsākts ERAF projekts „Liepājas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlaboša

Liepājas pilsētas pašvaldība ir uzsākusi īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Liepājas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”, vienošanās Nr.2010/0012/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/001, lai nodrošinātu Liepājas Speciālās internātpamatskolas pieejamību skolēniem ar kustību traucējumiem.

Aptaujas rezultātā ir izvēlēts pretendents un notiek tehniskā projekta izstrāde. Tehniskā projekta izstrādi veic SIA „Agroprojekts”. Pēc tehniskā projekta izstrādes tiks uzsāktas arī pārējās aktivitātes – aprīkojuma un mēbeļu iegāde. Projekta laikā tiks renovēti mācību un darba terapijas kabineti abās Liepājas Speciālās internātpamatskolas ēkās un labiekārtots kustību laukums Klaipēdas ielā 94. Projektu paredzēts pabeigt līdz gada beigām.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv