Pieredzes apmaiņas seminārs Liepājas internātpamatskolā

Pieredzes apmaiņas seminārs Liepājas internātpamatskolā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta projekta "Inovatīvi risinājumi sociālās atstumtības mazināšanai sociālā riska grupas jauniešiem" (vienošanās Nr. 2009/0318/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/116) ietvaros, kur kā sadarbības partneri iesaistās arī Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde, Liepājas Internātpamatskola un Liepājas būvamatniecības vidusskola, ietvaros tiek organizēts pieredzes apmaiņas seminārs no 27.līdz 28.oktobrim.

Pieredzes apmaiņas semināra ietvaros pārsvarā notiks darbs grupās, kurās tiks strādāts abas dienas, papildus notiks arī tikšanās un pieredzes apmaiņa ar dažādu jomu speciālistiem, kuriem ir pieredze darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem.

Pieredzes apmaiņas semināra noslēgumā dalībnieki apmeklēs Aizupes (Vānes pagasts) arodskolu "Dzīves prieks", kur dalībnieki tiks iepazīstināti ar šīs skolas pieredzi.


Tiks veidots jauns ESF projekts sociālās riska grupas jauniešiem

Tiks veidots jauns ESF projekts sociālās riska grupas jauniešiem

2010.gada 19.aprīlī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes telpās notika Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta, kuru realizēs sadarbībā ar Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departmentu, 1.2.2.4.2. aktivitātē "Inovatīvi risinājumi sociālās atstumtības mazināšanai sociālā riska grupas jauniešiem" darba grupas tikšanās.

esf_riska_jaun_proj


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv