„Jaunieši ir sabiedrības attīstības turpināšanas garants (COMMON FUTURE)” LLIV-221

„Jaunieši ir sabiedrības attīstības turpināšanas garants (COMMON FUTURE)” LLIV-221

Finansētājs
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007-2013

Iesniedzējs
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas Jaunatnes centrs”

Kontaktpersona
Atis Egliņš-Eglītis, tālr.: 29343731, e-pasts: eglins.atis@gmail.com,

Mērķi un uzdevumi
Projekta mērķis ir veicināt tolerantas, modernas un pilsoniski aktīvas jaunatnes attīstību Liepājā un Klaipēdā, kas ir atvērta pārmaiņām un gatava pieņemt šodienas izaicinājumus starptautiskā vidē, kā arī organizēt jauniešu aktivitātes un atbalstīt jaunatnes iniciatīvas.

Projekta uzdevumi:

  • Izveidot Jauniešu māju Liepājā un renovēt atvērtās telpas Jauniešu centru Klaipēdā
  • Dalīties pieredzē jaunatnes lietu pārvaldībā pašvaldību līmenī ar kopējām aktivitātēm
  • Organizēt pieredzes apmaiņas
  • Attīstīt publiskus pakalpojumus jauniešiem


Projekta aktualitātes
2013.gada 30.janvāris – tikšanās ar Liepājas jaunatnes organizācijām par projekta progresu 
2013.gada 4.aprīlī noslēgts līgums par Jauniešu mājas būvniecību ar SIA „AJ Meistars” 
2013.gada 25.aprīlī Jauniešu mājas renovācijas uzsākšanas pasākums Kungu ielā 24, Liepājā 
2013.gada 8.-10.maijs Liepājas jaunieši piedalās starptautiskā konferencē „Youth in 21. Century – Common Challenge”

Finansējums
Eiropas Reģionālais attīstības fonds  - LVL 113221,47

  • Liepājas pilsētas pašvaldībai – 69706,91
  • Valsts budžeta dotācija (Liepājas pašvaldībai) (5%) – LVL 3485,35
  • Liepājas pilsētas pašvaldība (10% no Liepājas kopējām izmaksām) – 6970,70

Joma
Jaukts

Statuss
Tiek realizēts


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv