Lietpratīga pārvaldība un Latvijas Pašvaldību veiktspējas uzlabošana

Lietpratīga pārvaldība un Latvijas Pašvaldību veiktspējas uzlabošana

Liepājas pilsētas dome 2014.gada 19.decembrī  ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr. 05-15/69 par dalību Norvēģijas  finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, Nr. 4.3.-24/NFI/INP-004 īstenošanā. 

Projekta ilgums ir līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Piesaistītais finansējums 4314,54 EUR.

Pašvaldībai ir iespēja izstrādāt pakalpojuma uzlabošanas plānu T4- 2 apakštīkla darba tēmas „Saimnieciskā vadība un pedagogu motivācija” ietvaros un iesniegt izstrādāto dokumentu Latvijas Pašvaldību savienībā.

Seminārs Liepājā par skolotāju motivāciju

Projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”, līguma numurs Nr. 4.3-24/NFI/INP-004, sadarbības līgums Nr. 05-15/69 ietvaros, 21.un 22. maijā notika darba seminārs. Seminārā piedalījās projekta abu tīklu pārstāvji, gan tie , kuri domā par mazo skolu saglabāšanu, gan tie, kuri par skolotāju motivācijas paaugstināšanu un skolas saimnieciskās darbības sakārtošanu.

Seminārā uzstājās viesi no Norvēģijas - Norvēģijas pašvaldību savienības (KS) padomniece izglītības jautājumos Marianne Lindheima.

Liepājas Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos V.Vitkovskis sniedza semināra dalībniekiem ieskatu Liepājas attīstībā - par to, kas tiek plānots Liepājā turpmākajā laikā līdz 2020. gadam.


Liepājas izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Kristīne Niedre-Lathere prezentēja - Izglītības darba organizāciju Liepājā. Semināra laikā dalībnieki uzdeva daudzus jautājumus, uz kuriem atbildes sniedza Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja L.Molčanova un projektu vadītāja I.Cēbere.
Pašvaldības - Daugavpils pilsēta, Jelgavas novads, Talsu novads, Dundagas novads, dalījās pieredzē par saviem veiksmes stāstiem sadarbībai starp pašvaldību, skolu, skolotājiem un vecākiem.

Projekta ietvaros dalībnieki viesojās Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā un Liepājas Raiņa 6.vidusskolā. Apskatīja iestādes telpas un piedalījās improvizētā mācību procesā, kuru bija noorganizējusi Liepājas 6.vidusskolas skolotāju un administrācijas apvienotā komanda. Notika tikšanās ar Liepājas biedrības „Atštaukas” dalībniecēm, kuras dalījās pieredzē, kā viņas veido pasakas un stāsta tās Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, bija neliela ekskursija pa Liepājas interesantākajām vietām- dalībnieki pabija pie „Spoku koka”, kur noklausījās leģendārās grupas „Līvi” dziesmas, izstaigāja pludmali un salasīja dzintara gabaliņus, apskatīja Liepājas himnas skulptūras Kūrmājas prospektā.
Noslēgumā tika pieņemts lēmums, ka katra pašvaldība, kura ir iesaistījusies projektā izvērtē savas vajadzības un izstrādā atbilstošu plānu, kurš var būt gan vērsts uz izglītības attīstību kopumā, gan pedagogu motivācijas veicināšanu.

Projekta eksperte Ilze Cēbere


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv