Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā


Atzīmē skolas renovācijas noslēgumu

2017. gada 10. novembrī ar reģionālo konferenci “Spekkes lasījumi” Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā simboliski noslēdzās piecus gadus ilgusī renovācija, kuras rezultātā 20. gadsimta sākuma skolas gaisotne apvienota ar mūsdienīgu un modernu vidi. Tāpēc Latvijas un ģimnāzijas simtgades priekšvakarā tika būvēts arī saturisks tilts no pagātnes uz nākotni, meklējot atbildes uz jautājumu, kāds ir izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti.


Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas renovācija noslēgsies ar pagalma daļas labiekārtošanu

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas renovācija noslēgsies ar pagalma daļas labiekārtošanu


Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā šovasar plānoti noslēdzošie darbi visas ēkas renovācijai, atjaunojot iekšējā pagalma fasādi un labiekārtojot skolas pagalmu, lai tas būtu gan pievilcīgs, gan aktīvi izmantojams skolēniem sporta nodarbībām un atpūtai starpbrīžos. Plānota arī dabaszinātņu un IT kabinetu, kā arī bibliotēkas renovācija.


Paraksta būvniecības līgumu par Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas renovācijas noslēguma kārtām

Paraksta būvniecības līgumu par Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas renovācijas noslēguma kārtām

23. maijā Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere un SIA UPTK vadītājs Zigurds Kirhners parakstīja būvniecības līgumu par noslēdzošajiem darbiem ģimnāzijas ēkas renovācijā, šovasar atjaunojot iekšējā pagalma fasādi un labiekārtojot skolas pagalmu.


Atjaunošanas darbi Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkā SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāž

Atjaunošanas darbi Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ēkā SAM 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāž

Jau no 6.jūnija norit darbs pie Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas atjaunošanas. Būvdarbus veic SIA firma “UPTK”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Fabrum” , bet autoruzraudzības darbus arhitekte Ilze Mekša. Kopējās būvdarbu izmaksas ir 698238,89 eiro (ar PVN), kas sevī ietver gan attiecināmās, gan neattiecināmās būvdarbu izmaksas.


Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā radīta ergonomiska un mūsdienīga mācību vide

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā radīta ergonomiska un mūsdienīga mācību vide

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā pēc modernizācijas pabeigta arī telpu labiekārtošana – mācību kabinetos un gaiteņos izveidota kvalitatīva, komfortabla vide, izvietotas ergonomiskās mēbeles, veikta jaunāko tehnoloģiju uzstādīšana, ļaujot vajadzības gadījumā transformēt mācību procesu arī uz skolas gaiteņiem.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv