Liepājā pieejamas ES fondu mācības pieaugušajiem 78 izglītības programmās

Liepājā pieejamas ES fondu mācības pieaugušajiem 78 izglītības programmās

Liepājas iedzīvotājus aicina pieteikties mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējuma atbalstu 50 Latvijas pilsētās un novados, tostarp Liepājas pilsētā.


Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Liepājas pašvaldība piedalās projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

 

 

Projekta īstenotājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

Projekta mērķis:
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks:
2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots:
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Pašvaldības aktivitātes projektā:

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā;
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā.

Projekta mērķa grupa:
nodarbinātie vecumā no 25 gadiem visos Latvijas novados, tajā skaitā:

 • ar zemu izglītības līmeni;
 • ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums;
 • ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu.

 prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp:

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5.pamatgrupas profesijās (pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki), 7.pamatgrupas profesijās (kvalificēti strādnieki un amatnieki), 8.pamatgrupas profesijās (iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, kā arī 9.pamatgrupas profesijās – vienkāršajās profesijās strādājošie. Sīkāk profesiju klasifikatorā;
 • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas NVA īstenotā projektā ietvaros atbilstoši 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķim "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas:

 • Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
 • 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā:

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve;
 • karjeras konsultanta pakalpojumi;
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana;
 • papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:
  • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti;
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Kontaktinformācija pašvaldībā:
Projekta koordinators un pieaugušo izglītības koordinators: Kristīne Grudule, e-pasts kristine.grudule@liepaja.edu.lv, tālrunis 63489150, mob. tālrunis 25542719.

Sīkāka informācija:
Mājaslapā www.viaa.gov.lv:

Projekta īstenošanas pamats:
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”


Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

5. oktobrī atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības nozarēs, kurās pašlaik visvairāk trūkst kvalificētu darbinieku.


Nodarbinātie var pieteikties mācībām

Nodarbinātie var pieteikties mācībām

5. oktobrī ir sākusies pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā ES fondu projektā, kurā strādājošie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci, palielināt konkurētspēju un veicināt produktivitāti. Pirmās kārtas pieteikšanās ir līdz š.g. 6. novembrim un mācības uzsāksies 2018. gada janvārī.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv