Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Liepājas pašvaldība piedalās projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Projekts galvenokārt paredzēts sākumskolēnu kompetenču attīstībai, taču daļa pasākumu tiks paredzēti arī vecākiem skolēniem. Skolas, kuras piedalās projektā ir iesniegušas pasākumu plānus turpmākajiem diviem gadiem, kā arī norādījušas, kādas mācīšanās grūtības ir skolēniem un ar kādiem pasākumiem varētu uzlabot mācību sasniegumus. Piedāvātajiem pasākumiem ir jābūt jauniem, iepriekš nebijušiem. Pasākumi būs tādi, lai būtu interesanti un noderīgi gan tiem, kam mācībās neveicas, gan talantīgajiem.
Šis projekts papildina citu – galvenokārt ES finansēto projektu, kura ietvaros tiek izstrādāts jaunais mācību saturs, kas pieprasīs arī jaunu izglītības metožu ieviešanu.
No projekta finansējuma daļā skolu tiks apmaksāts skolotāja palīga darbs, kas nozīmē, ka stundās ar skolēniem strādās ne tikai pedagogs. Otra pasākumu daļa plānota kā interešu izglītības nodarbības, liekot uzsvaru uz zinātni, tehnoloģijām un vidi. Daļa skolēnu dosies uz uzņēmumiem, zinātnes centriem un citur. Par projektā pieejamajiem līdzekļiem tiks organizētas arī nometnes. Tāpat skolās tiks organizētas radošās darbnīcas.

Projekta īstenotājs:
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar:

  • Latvijas pašvaldībām;
  • Izglītības iestādēm.

Projekta mērķis:
Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta īstenošanas laiks:
01.01.2017. – 31.12.2020.

Projekta finansējuma avots:
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums.

Galvenās darbības projektā:

  1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti:

  1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);
  2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Kontaktinformācija pašvaldībā:

Projekta koordinatori:

  • Linda Markus-Narvila, e pasts. linda.markus.narvila@liepaja.edu.lv, tel 63489160, mob.28386749;
  • Kristīne Grudule, e pasts. kristine.grudule@liepaja.edu.lv, tel. 63489150, mob. 25542719.

Projekta grāmatvede:

  • Gaļina Paladija, e pasts. galina.paladija@liepaja.edu.lv , tel. 63489134.

Projekta īstenošanas pamats:

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura īstenošanu regulē 30.08.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"


Ar projekta palīdzību plāno uzlabot skolēnu mācību sasniegumus

Liepājas pašvaldība piedalās projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Projektu īsteno Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un Izglītības iestādēm, tas turpināsies līdz 2020. gada 1. janvārim.


Liepājas skolās īsteno individuālo pieeju mācību procesam

Izglītības pārvalde no 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru septiņās Liepājas izglītības iestādēs īsteno Eiropas sociālā fonda projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr.8.3.2.2./16/I/001, nodrošinot atbalsta sistēmas izveidi, individuālu pieeju mācību satura apguvei un dažādiem ārpus stundu pasākumiem.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv