Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolas Liepājas skolēnu sezonas kopvērtējums


10. klašu grupā:
1.vieta Kārlis Kadiķis DALP 5. vidusskola

2.vieta Kristaps Kalniņs Liepājas 15. vidusskola

11.klašu grupā:
3. vieta Jēkabs Stūrmanis Liepājas Raiņa 6. vidusskola


12.klašu grupā:
1.vieta Dmitrijs Jerohnovičs Liepājas A. Puškina 2. vidusskola


Kuģu modelisti sacenšas Pērkones kanālā

Kuģu modelisti sacenšas Pērkones kanālā

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs ar uzņēmuma SIA „Elektrons & K” atbalstu sestdien, 18. maijā, Pērkones kanālā organizēja Latvijas skolēnu kuģu modeļu sacensības, kurās piedalījās bērni un jaunieši līdz 19 gadu vecumam. 

Uz sacensībām pavisam bija ieradušies 17 dalībnieki no Liepājas BJC, kā arī individuālie kuģu modelisti no Rīgas.

Liepājas BJC kuģu modelisti veidoja divas komandas – Liepājas BJC komanda pasniedzēja Ulda Skamara vadībā un Liepājas BJC komanda „Elektrons”, kuru vada pasniedzējs Pāvels Ivanovs un vienā klasē startēja arī pieaugušie.
Sacensības notika EX – 600e, EH – 600-800, EK – 600 – 800, F1E+1 klasēs un Eco klases modeļu sacensības, kas savukārt sadalās Eco mini standart, Eco mini Expert juniori, Eco mini Expert seniori un Eco Expert.

Rezultāti:


Vērtē audzināšanas darba labo praksi

16.maijā BJC „Vaduguns” notika šī mācību gada izglītības iestāžu audzināšanas darba noslēguma seminārs, kurā direktoru vietnieki audzināšanas darbā prezentēja savu labo praksi aizvadītajā mācību gadā. Prezentācijā piedalījās16 izglītības iestādes. Darbus vērtēja Kultūras pārvaldes speciālists Juris Jirgens, Izglītības pārvaldes metodiķe Aelita Antonova un BJC „Vaduguns” struktūrvienības vadītāja Mārīte Tarziera. 

Žūrijas komisijas vienprātīgu izcilu novērtējumu saņēma Liepājas 1. gimnāzija (audzināšanas darba speciāliste Signe Berga) par koru karu organizēšanu, Katoļu pamatskola(Zane Zālīte) par labdarības pasākuma organizēšanu savas skolas audzēknim, 6.vidusskola (Sigita Stefana) par zinātņu nakts organizēšanu skolā. Pamatojums- profesionāli izplānoti pasākumi, audzēkņu motivācija iesaistīties pasākumos, kvalitatīvi pasākumi, kas ir nozīmīgi, interesanti visas pilsētas jaunatnei, ne tikai skolai.
Atzinīgi tika novērtēti arī 10.vidusskolas, 5.vidusskolas, 2. vidusskolas, Valsts tehnikuma, Ezerkrasta un Centra pamatskolas pasākumi, kas motivē audzēkņus iesaistīties skolas ārpusstundu pasākumos, veicina viņu pilsoniskās apziņas veidošanos.


„Laiks nekur nepazūd” gūst atzinību literāro darbu konkursā

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas radošo darbu krājums „Laiks nekur nepazūd” ieguvis 1. vietu Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas rīkotajā skolu literāro žurnālu un skolas avīžu literāro lappušu konkursā. Īpaši tika uzteikts visas skolas komandas veikums: skolēnu, skolotāju un skolas direktora veiksmīgā sadarbība ir panākumu atslēga. 12. klases skolēns Kārlis Reijers par savu darbu, kas veltīts Aleksandram Čakam, saņēma žūrijas īpašo balvu. 


Izglītības projekts “Start IT” aicinās skolēnus apgūt programmēšanu

Izglītības projekts “Start IT” aicinās skolēnus apgūt programmēšanu

Informācijas tehnoloģiju uzņēmums „Accenture Latvijas filiāle”, RTU, biznesa izglītības biedrība „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Latvijas Informātikas skolotāju asociācija un Web&Mobile risinājumu izstrādes kompānija ”MAKIT” uzsāks izglītības projektu „Start IT” vispārizglītojošajās skolās Latvijā. Projekta mērķis ir veicināt informātikas priekšmeta popularitāti skolēnu vidū, kā arī palielināt to skolēnu skaitu, kas apgūst informātikas priekšmetu padziļināti. Projekta ietvaros tiks pasniegti fakultatīvie programmēšanas kursi Latvijas skolās, kā arī izveidota programmēšanas apmācību metodiskā programma internetā. Projektu finansē darba grupas dalībnieki.


IZM ieteikts un apstiprināts pedagogu tālākizglītības kurss par mobingu

Tēma: „Mobings (sistemātiska terorizēšana), tā atpazīšana un novēršanas pasākumi” 
Laiks: 2013. gada 20. maijs, plkst. 10.00
Vieta: Liepājas Valsts ģimnāzijas konferenču zālē, Ausekļa 9
Maksa: Ls 10 par 12 stundu IZM ieteikto un apstiprināto pedagogu profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmu.
Tālākizglītības programma paredzēta ne tikai pedagogiem, bet arī sociālajiem darbiniekiem un nepilngadīgo lietu inspektoriem. Programmas īstenotāji personības un pedagoģisko kompetenču pilnveides nolūkos piedāvā attīstīt tādas prasmes un iemaņas, kas viņos nostiprinās izpratni par to, kas ir mobings, kāpēc tas rodas, kā to atpazīt un piedāvā zinātniski pamatotus, uz psihologu pētījumu rezultātiem, balstītus praktiskus risinājumu veidus, ko izglītības iestādes administrācija, skolotāji, skolēni un viņu vecāki var darīt, lai nepieļautu mobingu, kā arī piedāvā apgūt pieejas, veidus un paņēmienus, kā veicināt labvēlīgu psiholoģiskās vides veidošanu, piedāvāt praktiskus risinājumus konfliktsituāciju novēršanai, kā arī vingrinājumus, kā arī, kā runāt ar mobinga izraisītāju un mobinga upuri.
Lektors: Kaspars Bikše, mg.psych.sert.dr.psych.lect.
Sīkākas ziņas: 26491490, Gunta Šmidre, gunta.smidre@gmail.com
Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruņa nr. 26491490 vai nosūtot uz e-pastu datus: vārds, uzvārds, personas kods (apliecību sagatvošanai), datums, vieta, kādā veidā veiksiet apmaksu.


Liepājas Bērnu mākslas skola gūst panākumus valsts mērogā

Liepājas Bērnu mākslas skola gūst panākumus valsts mērogā

Ir noslēdzies Latvijas profesionālās ievirzes izglītības mākslas programmas audzēkņu valsts konkurss, kurā piedalījās 290 audzēkņi no 93 mūzikas un mākslas skolām Latvijā. 

Liepājas Bērnu mākslas skolas audzēkne Keita Laimiņa konkursā ir ieguvusi 1. vietu vecuma grupā līdz 9, un Ketrīne Brikmane, kura skolu pārstāvēja vecuma grupā no 16 gadiem saņēma divus atzinības rakstus par darbu „Rašanās”.

Valsts konkursa reģionālā kārta notika martā astoņās vietās Latvijā - Rīgā, Liepājā, Kandavā, Valmierā, Jēkabpilī, Balvos, Rēzeknē, Daugavpilī, konkursa aktīvā organizēšanā iesaistoties 16 mākslas un mūzikas skolām. 26.-27.aprīlī Gaujienā visas mākslas skolas tikās konkursa laureātu apbalvošanas pasākumā.
Šī gada valsts konkursa tēma bija saistīta ar Jāzepa Vītola mūziku, par godu komponista 150. dzimšanas dienai.


Pēc konkursa un darbu izvērtēšanas 26., 27. aprīlī Gaujienā notika valsts konkursa noslēguma pasākums un seminārs „Mūzika mākslas izglītībā”. Šajās dienās Gaujienā varēja skatīt arī divas izstādes - izstādi „ Jāzepa Vītola mūzika”, kurā bija eksponēti visi valsts konkursā tapušie darbi, un izstādi „Mūzikas tēmas mākslas izglītībā”, kas atspoguļoja mākslas skolu veiksmīgos piemērus skaņu un mūzikas - skaņdarbu, komponistu, mūzikas instrumentu, mūzikas tēmu u.c. apguvi mācību procesā. Arī šajā konkursa kārtā Liepājas Bērnu mākslas skolas izveidotā ekspozīcija guva vērā ņemamus panākumus, saņemot augstu vērtējumu un iekļūstot labāko desmitniekā.

Abas izstādes varēs atkārtoti skatīt visi, kas ciemosies Gaujienā no 19. jūlija - 27. jūlijam, kad tur notiks komponista Jāzepa Vītola 150. dzimšanas dienas svinības - koncerti, pasākumi, radošās darbnīcas.


Uzņēmēji aicināti pieteikt vakances skolēniem darbam vasarā

Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu divas nedēļas varēs strādāt 200 bērni vecumā no 13 līdz 14 gadiem, šobrīd jau pieteikušies 494 strādātgribētāji. Jaunums ir tas, ka šovasar papildus varēs strādāt arī 50 jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem, tāpēc uzņēmēji aicināti līdz 20. maijam pieteikt brīvās darba vietas šiem skolēniem. 

Liepājas pilsētas Domes finansējums skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā ir 19 100 Ls, kas ir par 7500 latiem vairāk nekā pērn. 13 un 14 gadīgu skolēnu nodarbinātības projekta realizēšanai paredzēts 11700 Ls, bet 15 līdz 19 gadīgu skolēnu nodarbinātības projekta realizēšanai paredzēts 7400 Ls. Uzņēmēju līdzfinansējums ir 5000 Ls.
2013.gada vasarā ar Domes līdzfinansējumu tiks veidotas 200 darba vietas 13 un 14 gadīgiem Liepājas vispārizglītojošo skolu skolēniem. Reģistrēšanās vasaras darbam tika organizēta skolās pie sociālā pedagoga līdz 3.maijam. Uz 200 darba vietām pieteicās 494 skolēni. Pašlaik tiek izvērtētas skolēnu iesniegtās anketas, un piešķirtas darba vietas vasaras darbam. Skolēni informāciju par vasaras darbu varēs saņemt savā skolā vai Liepājas izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv

Katrs skolēns varēs stādāt divas nedēļas. Darba periods ir no 3.jūnija līdz 9. augustam . Darba vietas tiks izveidotas vispārizglītojošās skolā, kur skolēni darba vadītāja uzraudzībā veiks skolu teritoriju un sporta laukumu kopšanu, labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā. Katrs skolēns strādās četras stundas dienā, par divu nedēļu darbu saņemot 50 Ls darba algu.

Lai nodarbinātu 50 pusaudžus vecumā no 15 līdz 19 gadiem, pilsētas uzņēmēji tiek aicināti savos uzņēmumos no 1.jūlija līdz 31.augustam izveidot darba vietas skolēniem. Katrs skolēns strādās vienu mēnesi. Par paveikto tiks maksāta minimālā alga. Darba vietas izveidošanas izdevumi tiks segti sekojoši: uzņēmējs finansē 100 Ls darba algu, nodrošina ar darba vadītāju, izveido darba drošības prasībām atbilstošu darba vietu. Savukārt pašvaldība finansē 100 Ls darba algu, sedz darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 24,09 % no pilnas darba algas, veic darbinieka apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā.

Skolēni katrs strādās vienu mēnesi, algā saņemot 200 Ls. Darba laiks noteikts skolēniem no 15 līdz 17 gadiem 7 stundas dienā un 18 un 19 gadīgiem skolēniem – astoņas stundas dienā.


Liepājas domē sveic valsts skolēnu olimpiāžu uzvarētājus

Liepājas domē sveic valsts skolēnu olimpiāžu uzvarētājus

Pirmdien, 13. maijā Liepājas Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks un priekšsēdētāja vietniece Silva Golde tradicionāli rīkoja svinīgu pieņemšanu valsts skolēnu olimpiāžu uzvarētājiem, labākajiem zinātniski pētniecisko darbu lasījumu autoriem un viņu pedagogiem par pilsētas goda aizstāvēšanu valsts mērogā. 

Sekmīgākos skolniekus un viņu skolotājus apbalvoja ar Domes pateicības rakstiem, un naudas balvām. Pavisam pilsētas pateicību par izcilu mācību darbu, neatlaidību un augstiem sasniegumiem valsts mērogā saņēma 14 olimpiāžu uzvarētāji, zinātniski pētniecisko darbu autori un viņu pedagogi: Dmitrijs Bambuljaks Dmitrijs Jerohnovičs, pedagogi Gaļina Skorobogatova un Alla Avlasa (Liepājas A.Puškina 2.vidusskola), Baiba Linde, Reinis Pāvils, Karīna Dolbina, Linda Roskoša, pedagogi Jolanta Atmata, Ineta Feldmane, Marina Šķilvate (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola), Nadežda Šulajeva, Leonīds Tjurs, Darja Kubrak, pedagogi Alla Kulakova, Larisa Basakova, Svetlana Kuprjašova, Dina Mihaiļičeva (Liepājas 7.vidusskola), Sintija Reķe un vinas skolotāja Indra Nomeiko (J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola), Anna Vasiļevska, Veronika Vasiļevska, Igors Dubaņevičs, Viktorija Molokoviča, pedagogi Tatjana Dzalbe, Alla Juzefoviča, Tatjana Kurdeko (Liepājas pilsētas 12.vidusskola), Rihards Pēteris Ročāns, pedagogs Maija Akimova (Liepājas 15.vidusskola).

Lai gan šogad valsts mērogā no Liepājas bija uzaicināti mazāk skolēni nekā pērn - 37, tomēr godalgotas vietas saņēmuši 14 skolēni. Vairāki no viņiem pat ieguvuši divas godalgotas vietas, piemēram, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas audzēkne Baiba Linde – divas pirmās vietas gan franču valodas olimpiādē, gan franču valodas zinātniski pētnieciskos lasījumos, Liepājas 12. vidusskolas skolniece Veronika Vasiļevska – 2. vietu krievu valodas un literatūras olimpiādē, 3. vietu – matemātikas olimpiādē.

Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova arī nodeva sveicienus izcilo skolēnu vecākiem, kuri ieguldījuši lielu darbu un pūles bērnu sasniegumu “kaldināšanā”. Skolēniem un viņu skolotājiem muzikālu sveicienu bija sagatavojuši Liepājas bērnu un jaunatnes centra jaunie talanti.


Vides radoša apguve Liepājā

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina konkursu "Vides radoša apguve Liepājā". Konkursā aicināti piedalīties skolotāji, kuri ir beiguši radošās domāšanas kursus. Nolikumu skatīt: Izglītības pārvalde -> Dokumenti, budžets -> "Vides radoša apguve Liepājā".


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv