Septembrī visi pirmklasnieki saņems 20 latu pabalstu

No jaunā mācību gada vecākiem, kuru bērni uzsāks mācības pirmajā klasē, piešķirs 20 latu pabalstu mācību līdzekļu iegādei neatkarīgi no bērna deklarētās dzīvesvietas. Pabalsti pirmklasniekiem Liepājas pašvaldībā tiek piešķirti pirmo reizi, un tas notiek programmas „Jauno ģimeņu un jaunu cilvēku atbalstam Liepājā”. 

Tā kā daudzi vecāki jau sākuši interesēties par pabalstu saņemšanas iespējām, Sociālais dienests atgādina, ka pabalstu izmaksa notiks septembrī, kad būs nokomplektētas visas pirmās klases un apkopots pirmklasnieku skaits. Domes Saistošie noteikumi arī paredz, ka pabalstu vecāki saņem bankas kontā septembrī un oktobrī. 


Pašvaldības naudas balvas pirmo reizi saņem 44 teicamnieki

Pašvaldības naudas balvas pirmo reizi saņem 44 teicamnieki

28. jūnijā Domes vadība – priekšsēdētāja vietnieki Silva Golde un Jurijs Hadorovičs pasniedza pašvaldības Pateicības rakstus un naudas balvas 50 latu apmērā labākajiem Liepājas vidusskolēniem, kuri pabeiguši otro mācību semestri ar izcilām sekmēm – vērtējumu 9 un 10. 


Vairāk nekā puse devīto klašu absolventu turpinās mācības vidusskolā

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde apkopojusi informāciju par Liepājas vispārizglītojošo skolu absolventu nākotnes nodomiem – vairāk nekā puse 9. klašu beidzēji izvēlējušies turpināt mācības vidusskolā, bet visvairāk vidusskolu absolventu izvēlējušies studēt Latvijas un Liepājas Universitātē, kā arī turpināt studijas ārzemēs. 


12. klašu izcilnieki saņem arī Ministru prezidenta apsveikumus

Ap Līgo svētkiem ministru prezidenta Valda Dombrovska apsveikuma vēstules par labām sekmēm mācībās saņēmuši arī 54 izcilākie Liepājas 12. klašu vidusskolu absolventi, kas ir par 7 skolēniem vairāk nekā pērn. 
V.Dombrovska pateicības vēstules saņēmuši 1304 no 11 941 Latvijas 12.klašu skolēniem, kuriem mācībās bijis vērtējums no 8 līdz 10. Šogad pateicība izteikta arī par sasniegumiem valsts un starptautiska mēroga olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs un konkursos.
Apsveikumu Kurzemē saņēmuši 172 absolventi, no kuriem gandrīz trešā daļa ir Liepājas vidusskolu audzēkņi. Visvairāk skolēni ar izcilām sekmēm šogad ir bijuši Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā (17), Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolā ( 12).


Jaunieši tiek aicināti uz darba intervijām

Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu pirmo reizi algotu darbu pilsētas uzņēmumos būs iespēja strādāt 50 jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Uz 50 darba vietām pieteikušies 183 strādātgribētāji. Tāpēc šobrīd notiek atlases konkurss, un jaunieši aicināti ierasties uz darba intervijām uzņēmumos no 26. jūnija ( skat. sarakstus). 

http://www.liepaja.lv/page/1?id=48&news_id=29962


Liepājā turpinās audzēkņu uzņemšana vispārizglītojošās skolās

Liepājā turpinās skolēnu uzņemšana vispārizglītojošo skolu 1. un 10. klasēs, kā arī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 7. klasē. Domes priekšsēdētāja vietnieces Silvas Goldes izdotajā rīkojumā „Par izglītojamo uzņemšanu vispārizglītojošo skolu 1. un 10. klasēs” noteikts maksimālais skolēnu skaits, kādu katra skola var uzņemt jaunajā mācību gadā – pirmajās klasēs pavisam 920, desmitajās – 930 skolēni. 
Domes izdotajā rīkojumā noteikts, ka 1. klases un Liepājas Valsts ģimnāzijas 7. klases tiek komplektētas, ja līdz 7. jūnijam tajās reģistrēts pašvaldības noteiktais minimālais skolēnu skaits, t. i. 20 skolēni. Savukārt 10. klases tiek komplektētas, ja līdz 28. jūnijam šajās klasēs reģistrēti vismaz 25 skolēni. Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldei ir tiesības, argumentēti izvērtējot, saskaņot arī lielāka skolēnu skaita uzņemšanu skolās.


Pozitīvas atmiņas un jauni draugi

Pozitīvas atmiņas un jauni draugi

Ar Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 6 skolēnu un divu skolotāju vizīti Itālijā ir noslēdzies divu gadu COMENIUS skolu daudzpusējās partnerības projekts „Esi gatavs nākotnei!”


50 Liepājas izglītības darbinieki dosies uz protesta akciju pie Ministru kabineta

19. jūnijā arī Liepājas skolu pedagogi un tehniskie darbinieki LIZDA Liepājas nodaļas vadītājas Irēnas Opšteines vadībā piedalīsies Latvijas brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētajā mītiņā - protesta akcijā pie Ministru kabineta pret sociālo nevienlīdzību “Par sociālo taisnīgumu, pret nabadzību!” 

Izvērtējot esošo situāciju valstī un izglītības un zinātns nozarē, LIZDA padome nolēmusi atbalstīt valdes lēmumu par mītiņa organizēšanu, informē Opšteine. Mītiņa laikā LBAS dalīborganizācijas valdībai atgādinās par savām prasībām – par cienīgiem darba un dzīves apstākļiem Latvijā.

LBAS pieprasa: taisnīgu un samērīgu nodokļu politiku, atbalstu jaunām darba vietām, nodarbinātības garantijas jauniešiem, cieņu koplīgumiem un sociālajam dialogam, drošas darba tiesības, pastāstīja Opšteine.


Uz 50 darba vietām pilsētas uzņēmumos pretendē 183 pusaudži

Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu pirmo reizi algotu darbu pilsētas uzņēmumos būs iespēja strādāt 50 jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Uz 50 darba vietām pieteikušies 183 strādātgribētāji, tāpēc līdz jūnija beigām notiks atlases konkurss. 

50 pusaudžus vecumā no 15 līdz 19 gadiem nodarbinās tie pilsētas uzņēmēji, kuri atsaucās pašvaldības aicinājumam izveidot darba vietas skolēniem. Visvairāk darba vietas piedāvā SIA “Verbeļnieki” Nīcas novada (10 viesmīļu vietas), SIA “Tranzīts L” ( 6 palīgstrādnieki), pašvaldības aģentūra “Nodarbinātības projekti” ( 6 palīgstrādnieki), SIA “Liepājas tramvajs” ( 4 palīgstrādnieki), SIA “Liepājas kaijas” pludmalē ( 5 darab vietas”), arī restorāns “Olīve”, SIA “Hotel Amrita”, SIA “Cepelīni” , SIA “Vega 1” u.c.

„Paldies uzņēmējiem, kuri atsaucās pašvaldības iniciatīvai iesaistīties skolēnu nodarbinātībā vasarā. Iespēju robežās ir jāpalīdz jauniešiem, kuri vēlas strādāt un nopelnīt. Skolēniem tā ir lieliska iespēja sevi apliecināt reālā darba vidē,” uzsver domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Skolēni varēja pieteikties uz konkrētu darba vietu, sagatavojot motivācijas vēstuli. Komisija, kuras sastāvā ir Izglītības pārvaldes darbinieki, līdz 26. jūnijam izvērtēs pieteikuma dokumentus, uz katru pieteikto vietu atlasot ne vairāk kā piecus pretendentus.

Pēc tam līdz 28. jūnijam notiks darba devēja un pretendentu pārrunas, kurās darba devējs izvēlēsies uzņēmumam piemērotākos darbiniekus, noslēdzot trīspusēju līgumu.


Atbalsta stipendiju konkurss „Topošais profesionālis”


Kam: topošajiem RTU studentiem
Sadarbībā ar: AS „Olainfarm”, Pētera Avena labdarības fonds „Paaudze”
Apjoms: 100 LVL/mēn.
Skaits: 16 ikmēneša stipendija
Laika periods: 2013. gada septembris līdz 2014. gada jūnijam
Pieteikšanās termiņš: 2013.gada 19.jūlijs
Sadarbībā ar AS "Olainfarm" un Pētera Avena labdarības fondu „Paaudze” nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju konkursu topošajiem Rīgas Tehniskās universitātes studentiem ar mērķi atbalstīt skolēnus no trūcīgām ģimenēm, kuri ir uzrādījuši izcilas sekmes mācībās un vēlas studēt Rīgas Tehniskajā universitātē. 

Stipendiju konkursam tiek aicināti pieteikties Latvijas vidējās izglītības iestāžu 12.klases skolēni, kuri atbilst sekojošiem kritērijiem:

nāk no maznodrošinātas ģimenes (kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss uz pieteikuma iesniegšanas brīdi);
ir labas un teicamas sekmes iepriekšējā mācību periodā (12.klases 1.semestrī);
vēlas studēt pamatstudiju programmās Rīgas Tehniskajā universitātē neatkarīgi no fakultātes.


Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 16 ikmēneša stipendijas 100 LVL vērtībā pirmajā studiju gadā.

Lai pieteiktos stipendiju konkursam, pretendentiem konkursa izvērtēšanas komisijai Rīgā, Kaļķu ielā 1, 422.kab. līdz 2013. gada 19. jūlijam, jāiesniedz šādi dokumenti:
pieteikuma anketa;
CV;
izziņa, kas apliecina trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu;
apstiprināta 11. klases un 12. klases liecības kopija;
motivācijas vēstule studēt RTU;
citi dokumenti pēc pretendenta ieskatiem.
Vairāk informācijas internetā un pielikumā: https://fonds.rtu.lv/lat/content/toposais-profesionalis


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv