Desmit septītās klases cīnīsies par „draudzīgākās klases” titulu

24. aprīlī plkst. 13.00 Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā notiks draudzīgāko pilsētas septīto klašu salidojums-konkurss. Draudzīgākā klase tiks apbalvota ar vienas dienas ekskursiju, balvas piešķirs arī četrās nominācijās” „Veiksmīgākā piedalīšanās labdarības pasākumā”, „ Interesantākie kopīgie klases pasākumi”, Jautrākais un draudzīgākais klases vakars” , „Veiksmīgākā piedalīšanās noslēguma pasākuma konkursā”. 
Izglītības pārvaldes izsludinātajā konkursā „Draudzīgākā klase” šogad pieteikušās desmit septītās klases. Konkurss tiek organizēts, lai uzzinātu pilsētā draudzīgāko, saliedētāko 7. klasi , un galvenais priekšnoteikums – lai dažādās skolas un pilsētas aktivitātēs iesaistītos viss klases kolektīvs. Konkurss notiek četrās kārtās līdz 2013. gada 25. aprīlim.
Līdz 5. novembrim klases iesniedza savu vizītkarti – video sižetu vai prezentāciju, kurā piedalījās visa klase. Līdz 21. decembrim klases piedalījās labdarības pasākumos, par ko gatavoja aprakstus.
Par piedalīšanos konkursā „Draudzīgākā klase” Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 7.a klases audzinātāja Sigita Stefana: “Lai kļūtu par draudzīgāko klasi, ļoti daudz pie tā ir jāstrādā, jo kolektīvā, kurā ir 30 personības ar visdažādākajiem raksturiem, bieži ir arī strīdi un nevēlēšanās vienam otru uzklausīt. Tāpēc mēs jau trešo gadu mācāmies viens otru saprast, uzklausīt, palīdzēt, būt labestīgiem, aizstāvēt savus klasesbiedrus un visu darīt ar mīlestību.”


Liepājā radošās domāšanas metodes apguvuši 79 pedagogi

Liepājā radošās domāšanas metodes apguvuši 79 pedagogi

Ceturtdien, 25. aprīlī no 9.00 līdz 16.00 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolā vidusskolā notiks Liepājas pedagogu radošās domāšanas kursu noslēguma pasākums Ne-konference „Sākuma beigas”. Liepājas izglītības pārvaldei, sadarbojoties ar organizāciju „Radošuma pils”, ir apmācīti 79 skolotāji, kas saņems sertifikātus par apgūtām radošumu veicinošām metodēm. 
„Šis pasākums apstiprina Liepājas pilsētas vēlmi un gatavību kļūt par Latvijas radošāk domājošo pilsētu, jo Liepāja ir pirmā pilsēta, kurā šīs metodes ir apguvuši tik daudz skolotāju vienlaikus, “ uzsver “Radošuma pils” dibinātājs Jānis Ošlejs.
Konferencē tiks ziņots par sasniegto un gaidāmo, prezentēti skolotāju radošie sniegumi - notiks Mājas darbu Lādes atvēršana. Pasākuma laikā norisināsies skolēnu radošās domāšanas sacensības, Izglītības pārvaldes, “Radošuma pils” un projektā iesaistīto skolu direktoru un skolotāju uzrunas, radošā darbošanās. No 12.15 līdz 13.40 notiks atklātā stunda – meistarklase latviešu literatūrā un ģeogrāfijā 12. klasēm par V.Lācīša romānu „Stroika ar skatu uz Londonu”.
No 14.00 līdz 15.30 konferencē uzrunas teiks 5. vidusskolas direktore Inta Korņejeva, „Radošuma pils” pārstāvji Jānis Ošlejs un Guna Geikina, Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova.
Dalībniekiem tiek solīta arī kāda īpaša dāvana!


Notiks seminārs vecākiem par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

26. aprīlī plkst. 11.00 Liepājas Olimpiskā centra Tango zālē notiks seminārs pirmsskolas un sākumskolas skolēnu vecākiem, kuru organizē Liepājas Iekļaujošās izglītības attīstības (IIAC) centrs. Vecāki vēl var pieteikties dalībai seminārā līdz 25. aprīlim pa tālr. 22006088.
Liepājas IIAC vadītāja Inese Stepko iepazīstinās ar centra darbību, pakalpojumiem izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem.
LiepU pasniedzēja Gundega Tomele runās par zīdaiņu attīstību un ģimenes lomu bērna pirmajos dzīves gados.
Liepājas Domes Sociālā dienesta sociālās palīdzības daļas darbinieces Dace Lagzdiņa un Selga Briķe informēs par Sociālās palīdzības iespējām pašvaldībā.
Pirmsskolas izglītības logopēdes Māra Domicēviča, Diāna Sproģe un Intita Eglija uzskatāmi parādīs, kā izmantot pirkstiņspēles, artikulācijas vingrinājumus un rotaļspēles bērnu runas un valodas attīstībā.
Par vecāku sajūtām, audzinot bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, stāstīs Sandra Aigare.
Par rehabilitācijas iespējām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem mediķu skatījumā runās neiroloģe Ilze Jostmane, psihologs Edgars Ansulis, speciālais pedagogs Kaiva Žīmante.

Semināra moto ir: “ Mīlestība – tā ir viena no galvenajām cilvēciskajām vajadzībām. Katram no mums neatkarīgi no vecuma ir nepieciešama sajūta, ka esam mīlēti, saprasti, vajadzīgi. Bērns bez mīlestības vispār nevar normāli attīstīties un augt.”
IIAC Liepājā darbojas kopš 2011. gada 1. augusta un ir viens no astoņiem ar Eiropas Savienības projekta finansiālu atbalstu Latvijā izveidotajiem iekļaujošās izglītības atbalsta centriem, kas īsteno individuālo atbalstu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, veicina sadarbību ar ģimenes ārstiem, sociālās palīdzības dienestiem un ārstnieciskajām iestādēm.


Jauno ģeogrāfu skolas uzvarētāji

Sveicam 22.aprīļa jauno ģeogrāfu skolas uzvarētājus -liepājniekus! 
7.-9.klašu grupa:
1.vieta - Elvis Svitiņš (DALP 5. Vidusskola)
10.klašu grupa:
1.vieta –Kārlis Kadiķis (DALP 5. vidusskola)
2. vieta – Kristaps Kalniņš (Liepājas 15. vidusskola)
3. vieta - Ralfs Sils (Liepājas 15. vidusskola)
11.klašu grupa:
3.vieta –Jēkabs Stūrmanis (Liepājas Raiņa 6. vidusskola)
12.klašu grupa:
1.vieta -Zane Jēkabsone (DALP 5. vidusskola)
2.vieta Sabīne Spāģe (DALP 5. vidusskola)


Nominētas labākās Liepājas skolēnu pašpārvaldes

Nominētas labākās Liepājas skolēnu pašpārvaldes

18.aprīlī Raiņa 6.vidusskolā draudzīgā un darbīgā gaisotnē aizritēja Liepājas skolēnu pašpārvalžu diena “Esi līderis!”, ko organizēja Liepājas skolēnu dome. Pirmo reizi tika nominētas arī labākās Liepājas skolēnu pašpārvaldes.


Edvards Miezītis dosies uz matemātikas konkursu Krimā

Liepājas Centra sākumskolas 3.a klases skolēns Edvards Miezītis dosies uz starptautisku matemātikas konkursu Krimā
    Liepājas Centra sākumskolas 3.a klases skolnieks Edvards Miezītis, matemātikas skolotājas Ivetas Ziedkalnes rosināts, pēc mācību stundām vairāku mēnešu garumā cītīgi darbojies interneta adresē miksike.lv, lai ik dienas izpildītu matemātisko darbību treniņa programmu - rēķinātu galvā. Rezultātā Edvards ierindojās  godpilnajā 6.vietā starp saviem vienaudžiem Latvijā un tika uzaicināts uz „Rēķini galvā” Latvijas finālu, kas norisinājās š.g. 12.aprīlī Rīgas 28.vidusskolā. Latvijas finālā piedalījās 84 finālisti vairākās vecuma grupās. Arī šajā sacensībā liepājnieks Edvards Miezītis uzrādīja lielisku rezultātu  un  ieguva 4.vietu savā vecuma grupā. Sasniegtais rezultāts Edvardam nodrošina vietu starptautiskā konkursa „Rēķini  galvā” finālā, kurš notiks š.g. 11.maijā Krimas pilsētiņā Aluštā (Ukraina). 
  Miksike.lv aicina bērnus, jauniešus un pieaugušos trenēties matemātisko darbību- saskaitīšanas, atņemšanas, reizināšanas un dalīšanas veikšanā. Uzdevums ir 4 minūšu laikā ievadīt pēc iespējas vairāk pareizu atbilžu. Rezultāti pa vecuma grupām tiek apkopoti un parādās reitinga tabulā dažādās disciplīnās – trīscīņā un pieccīņā, darbībās ar naturāliem skaitļiem, veseliem skaitļiem, decimāldaļām. Sacensību variantā rēķināšana notiek 20 – 50 minūtes atkarībā no disciplīnas. Šis ir lielisks un atraktīvs mācību veids, kurš virzīts uz katra skolēna individuālo spēju attīstīšanu.

Liepājas Centra sākumskolas 3.a klases skolēns Edvards Miezītis dosies uz starptautisku matemātikas konkursu Krimā    Liepājas Centra sākumskolas 3.a klases skolnieks Edvards Miezītis, matemātikas skolotājas Ivetas Ziedkalnes rosināts, pēc mācību stundām vairāku mēnešu garumā cītīgi darbojies interneta adresē miksike.lv, lai ik dienas izpildītu matemātisko darbību treniņa programmu - rēķinātu galvā.

Rezultātā Edvards ierindojās  godpilnajā 6.vietā starp saviem vienaudžiem Latvijā un tika uzaicināts uz „Rēķini galvā” Latvijas finālu, kas norisinājās š.g. 12.aprīlī Rīgas 28.vidusskolā. Latvijas finālā piedalījās 84 finālisti vairākās vecuma grupās. Arī šajā sacensībā liepājnieks Edvards Miezītis uzrādīja lielisku rezultātu  un  ieguva 4.vietu savā vecuma grupā. Sasniegtais rezultāts Edvardam nodrošina vietu starptautiskā konkursa „Rēķini  galvā” finālā, kurš notiks šā gada 11.maijā Krimas pilsētiņā Aluštā (Ukraina).


Skolēni muzejā sacentīsies zināšanās par Liepāju

Skolēni muzejā sacentīsies zināšanās par Liepāju

Skolēni muzejā sacentīsies zināšanās par Liepāju
Ceturtdien, 18. aprīlī Liepājas muzeja ekspozīcijā „Liepāja okupāciju režīmos” risināsies Liepājas pilsētas skolu 10. – 12. klašu audzēkņu atklātais konkurss „Liepājas pilsētvides pārvērtības 20. gadsimta sākumā”.
Konkurss tapis Liepājas pilsētas kulturoloģijas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai Baibai Bolšteinai sadarbojoties ar Liepājas muzeja muzejpedagoģēm Maiju Meieri un Astru Dzērvi. Tā mērķis ir popularizēt kulturoloģijas mācību priekšmetu, aktivizēt skolēnu interesi par kultūras mantojumu Liepājā un radošo darbību, un veicināt iesaistīšanos mūsdienu pasaules kultūras procesos.
Savu dalību konkursam ir pieteikušas skolēnu komandas no septiņām skolām – Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas, Liepājas 7. vidusskolas, Liepājas 8. vidusskolas, Liepājas 12. vidusskolas, Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas un Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas. 
Atjautīgākajiem un zinošākajiem skolēniem balvas sarūpējuši vairāki sponsori – Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas muzejs, Liepājas teātris un Liepājas Olimpiskais centrs. 
Maija Meiere
Liepājas muzeja galvenā muzejpedagoģe


Ceturtdien, 18. aprīlī Liepājas muzeja ekspozīcijā „Liepāja okupāciju režīmos” risināsies Liepājas pilsētas skolu 10. – 12. klašu audzēkņu atklātais konkurss „Liepājas pilsētvides pārvērtības 20. gadsimta sākumā”.
Konkurss tapis, Liepājas pilsētas kulturoloģijas skolotāju metodiskās apvienības vadītājai Baibai Bolšteinai sadarbojoties ar Liepājas muzeja muzejpedagoģēm Maiju Meieri un Astru Dzērvi. Tā mērķis ir popularizēt kulturoloģijas mācību priekšmetu, aktivizēt skolēnu interesi par kultūras mantojumu Liepājā un radošo darbību, un veicināt iesaistīšanos mūsdienu pasaules kultūras procesos.
Savu dalību konkursam ir pieteikušas skolēnu komandas no septiņām skolām – Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas, Liepājas 7. vidusskolas, Liepājas 8. vidusskolas, Liepājas 12. vidusskolas, Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas un Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas. 
Atjautīgākajiem un zinošākajiem skolēniem balvas sarūpējuši vairāki sponsori – Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas muzejs, Liepājas teātris un Liepājas Olimpiskais centrs. 

Maija Meiere,

Liepājas muzeja galvenā muzejpedagoģe


Bezmaksas uzskates līdzekļi skolām par atkritumu šķirošanu

Bezmaksas uzskates līdzekļi skolām par atkritumu šķirošanu

Bezmaksas uzskates līdzekļi skolām par iepakojuma pārstrādi
Jautājumi par atkritumu šķirošanu un pārstrādi ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa. Lai atvieglotu pedagogu darbu, Latvijas Zaļais punkts ir sagatavojis jaunus, noderīgus uzskates līdzekļus – A1 formāta plakātus par plastmasas, stikla un papīra iepakojuma pārstrādi. Mācību iestādēm plakāti ir pieejami bez maksas.
Plakātos apvienots praktiskais ar aizraujošo un interesanto. Vienkārši uztverami attēli ar skaidrojošiem tekstiem ļauj izprast gan pārstrādes tehnoloģisko pusi, gan ikviena ieguldījumu tajā, lai veicinātu atkritumu pārstrādāti, nevis apglabātu tos poligonā.
AS „Latvijas Zaļais punkts” direktors Kaspars Zakulis: „Programma „Zaļā punkta skola” darbojas jau vairāk kā 10 gadus. Šo gadu laikā mēs esam izstrādājuši mācību grāmatas un darba burtnīcas skolēniem, rokasgrāmatas skolotājiem, izglītojošas īsfilmas, iepakojuma paraugu komplektus un citus noderīgus mācību materiālus. Plakātu komplekts ir vēl viens no Zaļā punkta sagatavotajiem bezmaksas materiāliem, lai mācību procesu padarītu ērtāku, daudzveidīgāku un interesantāku”.
Drukātos plakātus pedagogi var izmantot mācību procesā, kā ērtu uzskates materiālu. Savukārt bez maksas lejupielādējamie plakāti elektroniskā formātā noderēs gan skolēniem, gatavojoties dabaszinību stundām vai projektu nedēļai, gan vecākiem, kuri vēlas skaidrot atkritumu pārstrādes nozīmi saviem bērniem.
Lai saņemtu bezmaksas plakātu komplektu, pedagogam vai attiecīgajam mācību iestādes pārstāvim jābūt reģistrētam Zaļā punkta elektroniskajā vēstkopā grupā „Mācību iestādes”. Lai reģistrētos vēstkopai, www.zalais.lv ir jāatrod poga „Pieteikties jaunumiem” un jānorāda nepieciešamā informācija. Plakātu komplektu iespējams saņemt Latvijas Zaļā punkta birojā Rīgā, Maskavas ielā 240, 3.stāvā, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku.
Plakāti elektroniskā formā ir pieejami Zaļā punkta elektroniskajā bibliotēkā >>
Plašāka informācija:
Ieva Jeromane
Mārketinga asistente
Latvijas Zaļais punkts
Tālr. 67 039 813
ieva@zalais.lv

Jautājumi par atkritumu šķirošanu un pārstrādi ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa. Lai atvieglotu pedagogu darbu, Latvijas Zaļais punkts ir sagatavojis jaunus, noderīgus uzskates līdzekļus – A1 formāta plakātus par plastmasas, stikla un papīra iepakojuma pārstrādi. Mācību iestādēm plakāti ir pieejami bez maksas.

Plakātos apvienots praktiskais ar aizraujošo un interesanto. Vienkārši uztverami attēli ar skaidrojošiem tekstiem ļauj izprast gan pārstrādes tehnoloģisko pusi, gan ikviena ieguldījumu tajā, lai veicinātu atkritumu pārstrādāti, nevis apglabātu tos poligonā.AS „Latvijas Zaļais punkts” direktors Kaspars Zakulis: „Programma „Zaļā punkta skola” darbojas jau vairāk kā 10 gadus.

Šo gadu laikā mēs esam izstrādājuši mācību grāmatas un darba burtnīcas skolēniem, rokasgrāmatas skolotājiem, izglītojošas īsfilmas, iepakojuma paraugu komplektus un citus noderīgus mācību materiālus. Plakātu komplekts ir vēl viens no Zaļā punkta sagatavotajiem bezmaksas materiāliem, lai mācību procesu padarītu ērtāku, daudzveidīgāku un interesantāku”.

Drukātos plakātus pedagogi var izmantot mācību procesā, kā ērtu uzskates materiālu. Savukārt bez maksas lejupielādējamie plakāti elektroniskā formātā noderēs gan skolēniem, gatavojoties dabaszinību stundām vai projektu nedēļai, gan vecākiem, kuri vēlas skaidrot atkritumu pārstrādes nozīmi saviem bērniem.

Lai saņemtu bezmaksas plakātu komplektu, pedagogam vai attiecīgajam mācību iestādes pārstāvim jābūt reģistrētam Zaļā punkta elektroniskajā vēstkopā grupā „Mācību iestādes”. Lai reģistrētos vēstkopai, www.zalais.lv ir jāatrod poga „Pieteikties jaunumiem” un jānorāda nepieciešamā informācija. Plakātu komplektu iespējams saņemt Latvijas Zaļā punkta birojā Rīgā, Maskavas ielā 240, 3.stāvā, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku.Plakāti elektroniskā formā ir pieejami Zaļā punkta elektroniskajā bibliotēkā

Plašāka informācija:

Ieva Jeromane

Mārketinga asistenteLatvijas Zaļais punkts

Tālr. 67 039 813; ieva@zalais.lv


Liepājas skolās notiek plaša akcija „Lieto barā, mirsti viens!”

Liepājas skolās notiek plaša akcija „Lieto barā, mirsti viens!”

Liepājas skolās notiek plaša akcija „Lieto barā, mirsti viens!”
Otrdien, 16. aprīlī, Liepājas 3.pamatskolas skolēni bija pirmie, kurus akcijas „Lieto barā, mirsti viens!” ietvaros uzrunāja speciālisti, liekot aizdomāties par to, ka narkotisko vielu lietošana var atstāt nopietnas veselības problēmas vai pat beigties ar pāragru nāvi.
Tikšanās laikā Liepājas pilsētas domes Vides un veselības daļas Veselības veicināšanas konsultants Armands Treimanis un Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa priekšnieks Gints Ešenvalds skolniekiem izstāstīja vairākus reālus piemērus par jauniešiem, kuri ir sabojājuši savu dzīvi tikai tāpēc, ka neapdomīgi rīkojoties ir sākuši lietot apreibinošās vielas.  
Akcijas ,,Lieto barā, mirsti viens!’’ mērķis ir informēt un izglītot jauniešus par dažādu narkotisko vielu kaitīgo ietekmi uz veselību un to, kādas sekas uz mūžu var atstāt pat viens bezrūpīgas vieglprātības iespaidā pieņemts lēmums pateikt ,,jā’’ un pamēģināt.
Akcijas ietvaros A.Treimanis un vairāki pārstāvji no Valsts policijas pēc intensīvi sastādīta grafika apmeklēs Liepājas skolas un tiksies ar jauniešiem, lai izglītotu par šo nopietno tēmu un atbildētu uz skolēnu jautājumiem. Lai palīdzētu jauniešiem vieglāk uztvert aktuālo informāciju par narkotiku lietošanu, katras tikšanās sākumā tiks demonstrēts īpaši sagatavots video materiāls un sarunas laikā tiks izdalīti informatīvi bukleti, kas atraktīvā veidā ir sagatavoti kā „nelaimes rats”.
Akcijas ietvaros katras Liepājas skolas vadītāja pienākums būs organizēt tikšanās ar skolēnu vecākiem, tiks dalīti informatīvi materiāli, lai vecākiem būtu vieglāk atpazīt to vai viņa bērns ir lietojis apreibinošās vielas. Uz materiāla ir arī norādīti telefona numuri, kur vērsties, ja nepieciešama speciālistu palīdzība.
Informatīvo akciju rīko Liepājas Domes Vides un veselības daļa sadarbībā ar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldi. Akcijas rīkotāji vēlas iesaistīt iespējami plašāku sabiedrības daļu šīs problēmas aktualizēšanā.

Otrdien, 16. aprīlī, Liepājas 3.pamatskolas skolēni bija pirmie, kurus akcijas „Lieto barā, mirsti viens!” ietvaros uzrunāja speciālisti, liekot aizdomāties par to, ka narkotisko vielu lietošana var atstāt nopietnas veselības problēmas vai pat beigties ar pāragru nāvi.
Tikšanās laikā Liepājas pilsētas domes Vides un veselības daļas Veselības veicināšanas konsultants Armands Treimanis un Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa priekšnieks Gints Ešenvalds skolniekiem izstāstīja vairākus reālus piemērus par jauniešiem, kuri ir sabojājuši savu dzīvi tikai tāpēc, ka neapdomīgi rīkojoties ir sākuši lietot apreibinošās vielas.  

Akcijas ,,Lieto barā, mirsti viens!’’ mērķis ir informēt un izglītot jauniešus par dažādu narkotisko vielu kaitīgo ietekmi uz veselību un to, kādas sekas uz mūžu var atstāt pat viens bezrūpīgas vieglprātības iespaidā pieņemts lēmums pateikt ,,jā’’ un pamēģināt.
Akcijas ietvaros A.Treimanis un vairāki pārstāvji no Valsts policijas apmeklēs Liepājas skolas un tiksies ar jauniešiem, lai izglītotu par šo nopietno tēmu un atbildētu uz skolēnu jautājumiem.

Lai palīdzētu jauniešiem vieglāk uztvert aktuālo informāciju par narkotiku lietošanu, katras tikšanās sākumā tiks demonstrēts īpaši sagatavots video materiāls un sarunas laikā tiks izdalīti informatīvi bukleti, kas atraktīvā veidā ir sagatavoti kā „nelaimes rats”.

Akcijas ietvaros katras Liepājas skolas vadītāja pienākums būs organizēt tikšanās ar skolēnu vecākiem, tiks dalīti informatīvi materiāli, lai vecākiem būtu vieglāk atpazīt to vai viņa bērns ir lietojis apreibinošās vielas. Uz materiāla ir arī norādīti telefona numuri, kur vērsties, ja nepieciešama speciālistu palīdzība.

Informatīvo akciju rīko Liepājas Domes Vides un veselības daļa sadarbībā ar Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldi. Akcijas rīkotāji vēlas iesaistīt iespējami plašāku sabiedrības daļu šīs problēmas aktualizēšanā.


Kristīgās mācības skolotāju metodiskā apvienība rīko konkursu ”Bībelē apslēptie dārgumi”

Kristīgās mācības skolotāju metodiskā apvienība rīko konkursu ”Bībelē apslēptie dārgumi”

 

Kristīgās mācības skolotāju Metodiskās Apvienības rīkotais konkurss ”Bībelē apslēptie dārgumi”.
11.aprīlī Liepājas Internātpamatskolā notika kristīgās mācības skolotāju Metodiskās apvienības rīkotais konkurss „Bībelē apslēptie dārgumi” 3.klašu komandām.
Konkurss iesākās ar  Svētbrīdi, kurā uzrunu teica Adventistu Baznīcas mācītājs Ivo Roderts .Viņš bija ieradies kopā ar jauniešiem-misionāriem no ASV.
Konkursa mērķis bija ne tikai ļaut bērniem parādīt savas zināšanas, kuras tie ieguvuši mācoties skolā kristīgo mācību, bet ,pats galvenais, veicināt bērnu sadraudzību starp skolām, jo komandas tika veidotas jauktas. Katrai komandai bija jāapmeklē 6 stacijas-pieturas, kurās jāveic konkrēti uzdevumi, tā sakrājot pēc iespējas vairāk punktu. Bērni varēja izpausties arī radoši – atveidojot un minot Bībeles stāstus un to varoņus Mēmajā šovā, atminot kristiešu simbolus, saliekot uz laiku puzles par Bībeles stāstu varoņiem, tos raksturojot. Skolēni parādīja, ka prot arī labi orientēties Bībelē, jo darbs ar Bībeli, atrodot konkrētas rakstu vietas , viņiem nesagādāja grūtības.
Konkursa laikā valdīja nevis satraukums, bet gan prieks un atbalsts otram, ja tam kas nepadevās.
Nobeigumā skolēni prezentēja skeču par Noa un šķirsta celšanu, ko bērniem palīdzēja iestudēt Babtistu Baznīcas mācītājs Mārtiņš Anše-Anševics. Bērni un viņu skolotājas tika pie cienasta, saņēma dāvaniņu un diplomu par parādītajām zināšanām, bet skolotāji saņēma Atzinības rakstu par skolēnu sagatavošanu un iesaistīšanu konkursā.
Konkursā 1.vietu ieguva komanda, kuras sastāvā :
Gustavs Dāvids Brečs      -  Ezerkrasta sākumskola, skolotāja Anda Ceirule
Igors Jevdokimovs           -  3.pamatskola, skolotāja Nellija Rozjapova
Iļja Belovincevs                - 7.vidusskola, skolotāja Jeļena Riepša
Santa Dzirīte                    - 8.vidusskola, skolotāja Ērika Korāte
Rihards Markuss Mednis – Katoļu pamatskola, skolotāja Ieva Liede
2.vietu ieguva komanda, kuras sastāvā:
Evelīna Ceļdoma            - Centra sākumskola, skolotāja Vita Pētersone
Daniels Soloņicins          - A.Puškina 2.vidusskola, skolotāja Irina Turovska
Santa Samule                - DALP 5.vidusskola, skolotāja Vaira Krūmiņa
Evelīna Ulberte            - J.Čakstes 10.vidusskola, skolotāja Ieva Liede
Niks Rimma                 - Internātpamatskola, skolotāja Gunita Žabre
3.vietu ieguva komanda, kuras sastāvā :
Roberts Mežals          - Ezerkrasta sākumskola, skolotāja Anda Ceirule
Angelina Patņikova    - 3.pamatskola, skolotāja Nellija Rozjapova
Iļja Stogins                 - 8.vidusskola, skolotāja Ērika Korāte
Deniss Bolšteins        - 15.vidusskola, skolotāja Sandra Melvere
Sabīne Kate Rubīna  - Katoļu pamatskola, skolotāja Ieva Liede

 

11.aprīlī Liepājas Internātpamatskolā notika kristīgās mācības skolotāju Metodiskās apvienības rīkotais konkurss „Bībelē apslēptie dārgumi” 3.klašu komandām. Konkurss iesākās ar  Svētbrīdi, kurā uzrunu teica Adventistu Baznīcas mācītājs Ivo Roderts .Viņš bija ieradies kopā ar jauniešiem-misionāriem no ASV. Konkursa mērķis bija ne tikai ļaut bērniem parādīt savas zināšanas, kuras tie ieguvuši mācoties skolā kristīgo mācību, bet ,pats galvenais, veicināt bērnu sadraudzību starp skolām.

Katrai komandai bija jāapmeklē sešas stacijas-pieturas, kurās jāveic konkrēti uzdevumi, tā sakrājot pēc iespējas vairāk punktu. Bērni varēja izpausties arī radoši – atveidojot un minot Bībeles stāstus un to varoņus Mēmajā šovā, atminot kristiešu simbolus, saliekot uz laiku puzles par Bībeles stāstu varoņiem, tos raksturojot. Skolēni parādīja, ka prot arī labi orientēties Bībelē, jo darbs ar Bībeli, atrodot konkrētas rakstu vietas , viņiem nesagādāja grūtības.

 Konkursa laikā valdīja nevis satraukums, bet gan prieks un atbalsts otram, ja tam kas nepadevās. Nobeigumā skolēni prezentēja skeču par Noa un šķirsta celšanu, ko bērniem palīdzēja iestudēt Babtistu Baznīcas mācītājs Mārtiņš Anše-Anševics.

Bērni un viņu skolotājas tika pie cienasta, saņēma dāvaniņu un diplomu par parādītajām zināšanām, bet skolotāji saņēma Atzinības rakstu par skolēnu sagatavošanu un iesaistīšanu konkursā.

  Konkursā 1.vietu ieguva komanda, kuras sastāvā: Gustavs Dāvids Brečs, Ezerkrasta sākumskola (skolotāja Anda Ceirule), Igors Jevdokimovs, 3.pamatskola (skolotāja Nellija Rozjapova), Iļja Belovincevs, 7.vidusskola(skolotāja Jeļena Riepša), Santa Dzirīte, 8.vidusskola (skolotāja Ērika Korāte) Rihards Markuss Mednis, Katoļu pamatskola (skolotāja Ieva Liede).


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv