Liepājā notiks skolēnu pašpārvalžu diena „ Esi līderis!”

Liepājā notiks skolēnu pašpārvalžu diena „ Esi līderis!” 
18. aprīlī plkst. 10.00 Raiņa 6. vidusskolā notiks Liepājas skolēnu pašpārvalžu diena “Esi līderis!”, ko organizē Liepājas skolēnu dome, lai sekmētu un rosinātu aktīvāku izglītības iestāžu pašpārvalžu darbību, apmainītos ar labākajām idejām.
Pašpārvalžu dienā piedalīsies vairāk nekā 100 skolēnu aktīvisti no vispārizglītojošām un profesionālās izglītības iestādēm, kas aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalžu darbā. 
18. aprīlī paziņos Liepājas labākās pašpārvaldes sešās nominācijās. Pašpārvaldēm bija jāiesniedz videoprezentācija „Mēs esam tāda pašpārvalde..”, kas parāda pašpārvaldes darbu mācību gada garumā. Iesniegtās prezentācijas izvērtēja Liepājas Skolēnu domes izveidota komisija. Galvenie kritēriji bija, vai skolā ir veidoti jauni, interesanti un izglītojoši pasākumi, projekti, labās prakses piemēri, vai notikusi sadarbība ar administrāciju un citas novitātes, kādas pašpārvalde šogad ir ieviesusi, vai pašpārvalžu dalībnieki aktīvi iesaistījušies Liepājas Skolēnu domes darbā. 
Pašpārvalžu dienu plkst. 10.00 atklās Liepājas Skolēnu domes koordinatore Aelita Antonova un Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš. Pasākuma dalībniekus par tēmu “Līdzdalība un tās nozīme” uzrunās bijušie Liepājas Skolēnu domes dalībnieki Pāvels Jurs un Vilis Brūveris. 
Liepājas skolēnu Domes priekšsēdētāja Laura Vēbere sagatavojusi prezentāciju par Liepājas Skolēnu domes  atdzimšanu pēc trīs gadu pārtraukuma.
11.00 sāksies pašpārvalžu radošās darbnīcas, kurās dalību pieteikušas deviņas izglītības iestādes. Piemēram, Mākslas skola sagatavojusi darbnīcu “Atraisi prātu un ļauj vaļu krāsām”, kurā katrs varēs izveidot nelielu suvenīriņu sev par piemiņu no šī pasākuma. Savukārt DALP 5. vidusskolas Skolēnu Padome uzskata, ka pašpārvaldes veiksmīgam darbam ir vajadzīga spēcīga komanda, tādēļ vienmēr aktuāls jautājums ir komandas veidošana, tāpēc darbnīcas atslēgas vārdi: atklātība, uzticība, spēja saprast un uzklausīt, komanda, saliedētība. PIKC „Liepājas Valsts tehnikuma” pašpārvaldes dalībnieki  sagatavojuši asprātīgu „ Riču raču”, kurā tiks uzdoti jautājumi par Liepāju (pasākumiem, koncertiem, utt.), kā arī par pašpārvalžu darbību skolā un ārpus tās.
Desmito prezentāciju par tēmu „Kāpēc ir vērts darboties pašpārvaldē?” sagatavojis LiepU projektu vadītājs un topošās “Jauniešu mājas” projekta vadītājs Atis Egliņš-Eglītis.
Plkst. 12.40 paredzēta jaunā uzņēmēja Mārtiņa Gineiša lekcija „Izaicini problēmas!”, kurā viņš dalīsies pieredzē par savu uzņēmējdarbību. 
Plkst. 14.00 notiks labāko Liepājas skolēnu pašpārvalžu nominēšana
Pašpārvalžu dienas noslēgumā uzrunu teiks jaunievēlētā Liepājas Skolēnu domes prezidente Laura Vēbere. 

18. aprīlī plkst. 10.00 Raiņa 6. vidusskolā notiks Liepājas skolēnu pašpārvalžu diena “Esi līderis!”, ko organizē Liepājas skolēnu dome, lai sekmētu un rosinātu aktīvāku izglītības iestāžu pašpārvalžu darbību, apmainītos ar labākajām idejām.

Pašpārvalžu dienā piedalīsies vairāk nekā 100 skolēnu aktīvisti no vispārizglītojošām un profesionālās izglītības iestādēm, kas aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalžu darbā. 

18. aprīlī paziņos Liepājas labākās pašpārvaldes sešās nominācijās. Pašpārvaldēm bija jāiesniedz videoprezentācija „Mēs esam tāda pašpārvalde..”, kas parāda pašpārvaldes darbu mācību gada garumā. Iesniegtās prezentācijas izvērtēja Liepājas Skolēnu domes izveidota komisija. Galvenie kritēriji bija, vai skolā ir veidoti jauni, interesanti un izglītojoši pasākumi, projekti, labās prakses piemēri, vai notikusi sadarbība ar administrāciju un ci

Pašpārvalžu dienu plkst. 10.00 atklās Liepājas Skolēnu domes koordinatore Aelita Antonova un Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš.

Pasākuma dalībniekus par tēmu “Līdzdalība un tās nozīme” uzrunās bijušie Liepājas Skolēnu domes dalībnieki Pāvels Jurs un Vilis Brūveris. 

Liepājas skolēnu Domes priekšsēdētāja Laura Vēbere sagatavojusi prezentāciju par Liepājas Skolēnu domes  atdzimšanu pēc trīs gadu pārtraukuma.

11.00 sāksies pašpārvalžu radošās darbnīcas, kurās dalību pieteikušas deviņas izglītības iestādes. Piemēram, Mākslas skola sagatavojusi darbnīcu “Atraisi prātu un ļauj vaļu krāsām”, kurā katrs varēs izveidot nelielu suvenīriņu sev par piemiņu no šī pasākuma. Savukārt DALP 5. vidusskolas Skolēnu Padome uzskata, ka pašpārvaldes veiksmīgam darbam ir vajadzīga spēcīga komanda, tādēļ vienmēr aktuāls jautājums ir komandas veidošana, tāpēc darbnīcas atslēgas vārdi: atklātība, uzticība, spēja saprast un uzklausīt, komanda, saliedētība. PIKC „Liepājas Valsts tehnikuma” pašpārvaldes dalībnieki  sagatavojuši asprātīgu „ Riču raču”, kurā tiks uzdoti jautājumi par Liepāju (pasākumiem, koncertiem, utt.), kā arī par pašpārvalžu darbību skolā un ārpus tās.

Desmito prezentāciju par tēmu „Kāpēc ir vērts darboties pašpārvaldē?” sagatavojis LiepU projektu vadītājs un topošās “Jauniešu mājas” projekta vadītājs Atis Egliņš-Eglītis.Plkst.

12.40 paredzēta jaunā uzņēmēja Mārtiņa Gineiša lekcija „Izaicini problēmas!”, kurā viņš dalīsies pieredzē par savu uzņēmējdarbību. 

Plkst. 14.00 notiks labāko Liepājas skolēnu pašpārvalžu nominēšana.

Pašpārvalžu dienas noslēgumā uzrunu teiks jaunievēlētā Liepājas Skolēnu domes prezidente Laura Vēbere. 


Piešķir pašvaldības līdzfinansējumu bērnu un jauniešu nometnēm

15. aprīlī Liepājas domē notika Bērnu un jauniešu nometņu projektu izvērtēšanas komisijas sēde, kurā atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu 19 nometņu organizēšanai pilsētas bērniem un jauniešiem, piešķirot līdzfinansējumu LVL 12000 apmērā.   
Pavisam Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu projekta konkursam tika iesniegti 27 projektu pieteikumi, kas ir par desmit pieteikumiem vairāk kā 2012. gadā. Kopējā pieprasītā līdzfinansējuma summa LVL 30799. No kopējā iesniegto projektu skaita 20 bija dienas nometnes un septiņas diennakts nometnes, no kurām četras ir sporta nometnes.
Projektu konkursam pieteikumus iesniedza gan no iepriekšējiem gadiem jau zināmi nometņu organizatori, gan arī pavisam jauni, piemēram, biedrība „Radošais psiholoģijas centrs „Ģimenei””, SIA „Pure Academy” un biedrība „Kurzemes Radošās industrijas attīstības centrs”, savukārt Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola pirmo reizi organizēs slēgto nometni par tēmu uzņēmējdarbības attīstības veicināšana. Komisijas locekļi uzsvēra, ka iepriekšējo gadu pieredze rāda to, ka nometnes tiek noorganizētas ļoti interesantas, bet par īpaši augstas kvalitātes nometnēm komisija  atzina A. Puškina 2. vidusskolas, privātskolas „Varavīksne” un Liepājas 8. vidusskolas organizētās.
Sīkāka informācija par pieškirto finansējumu katram projektam būs pieejama Liepājas Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv  
Nometņu projekta konkursa mērķis ir piedāvāt bērniem un jauniešiem brīvā laika lietderīgas pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicināt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes vasaras periodā, atbalstīt nometņu projektu pieteikumus Liepājas pilsētas talantīgajiem bērniem un jauniešiem, kā arī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

15. aprīlī Liepājas domē notika Bērnu un jauniešu nometņu projektu izvērtēšanas komisijas sēde, kurā atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu 19 nometņu organizēšanai pilsētas bērniem un jauniešiem, piešķirot līdzfinansējumu LVL 12000 apmērā.   
Pavisam Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu nometņu projekta konkursam tika iesniegti 27 projektu pieteikumi, kas ir par desmit pieteikumiem vairāk kā 2012. gadā. Kopējā pieprasītā līdzfinansējuma summa LVL 30799. No kopējā iesniegto projektu skaita 20 bija dienas nometnes un septiņas diennakts nometnes, no kurām četras ir sporta nometnes.

Projektu konkursam pieteikumus iesniedza gan no iepriekšējiem gadiem jau zināmi nometņu organizatori, gan arī pavisam jauni, piemēram, biedrība „Radošais psiholoģijas centrs „Ģimenei””, SIA „Pure Academy” un biedrība „Kurzemes Radošās industrijas attīstības centrs”, savukārt Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola pirmo reizi organizēs slēgto nometni par tēmu uzņēmējdarbības attīstības veicināšana. Komisijas locekļi uzsvēra, ka iepriekšējo gadu pieredze rāda to, ka nometnes tiek noorganizētas ļoti interesantas, bet par īpaši augstas kvalitātes nometnēm komisija  atzina A. Puškina 2. vidusskolas, privātskolas „Varavīksne” un Liepājas 8. vidusskolas organizētās.Sīkāka informācija par pieškirto finansējumu katram projektam būs pieejama aprīļa beigās Liepājas Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv  

Nometņu projekta konkursa mērķis ir piedāvāt bērniem un jauniešiem brīvā laika lietderīgas pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicināt veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un sociālās pašizpausmes vasaras periodā, atbalstīt nometņu projektu pieteikumus Liepājas pilsētas talantīgajiem bērniem un jauniešiem, kā arī bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.


„Jaunieši par godīgumu”

„Jaunieši par godīgumu”

„Jaunieši par godīgumu”
Šajā pavasarī biedrība „Debašu centrs” realizē ASV vēstniecības finansētu projektu „Jaunieši par godīgumu”. 
9. aprīlī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā ar debatētājiem un interesentiem tikās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Korupcijas novēršanas nodaļas galvenā speciāliste Arita Vīksna. Jaunieši piedalījās  pretkorupcijas mācību stundā, kā  arī saņēma atbildes uz  daudziem jautājumiem, kas noderēja gatavojoties nacionālajam debašu turnīram un publiskās runas konkursam.
13.aprīlī Jelgavas 4.vsk. notika Nacionālais debašu turnīrs par tēmu „ Korupcija apdraud medicīnas pakalpojumu kvalitāti Latvijā”. Turnīrā piedalījās 32  debatētāju komandas no visiem Latvijas novadiem. Liepāju pārstāvēja debatētāji no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas un 15.vsk.
1. vietu debatēs angļu valodā ieguva Liepājas 15.vsk. debatētāji: Rihards Pēteris Ročāns,  Emīls Dārziņš, Elvijs Lagziņš ( skolotāja Maija Ročāne).  
Debates vēroja Korupcijas novēršanas nodaļas vadītāja Diāna Kurpniece, kura atzinīgi novērtēja jauniešu spēju debatēt par tik nozīmīgu tēmu, kā arī pasniedza  balvu labākajām komandām. Liepājnieki saņēma apsveikumus un piemiņas balvas  no ASV vēstniecības pārstāvjiem, kā  arī saņēma uzaicinājumu no vēstnieka apmeklēt ASV vēstniecību.
26.aprīlī notiks publiskās runas konkurss, bet 7. maijā labākie runātāji piedalīsies konkursa noslēgumā, kurš notiks ASV vēstniecībā. 
  

Šajā pavasarī biedrība „Debašu centrs” realizē ASV vēstniecības finansētu projektu „Jaunieši par godīgumu”.

9. aprīlī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā ar debatētājiem un interesentiem tikās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Korupcijas novēršanas nodaļas galvenā speciāliste Arita Vīksna. Jaunieši piedalījās  pretkorupcijas mācību stundā, kā  arī saņēma atbildes uz  daudziem jautājumiem, kas noderēja gatavojoties nacionālajam debašu turnīram un publiskās runas konkursam.

13.aprīlī Jelgavas 4.vidusskolā notika Nacionālais debašu turnīrs par tēmu „ Korupcija apdraud medicīnas pakalpojumu kvalitāti Latvijā”. Turnīrā piedalījās 32  debatētāju komandas no visiem Latvijas novadiem. Liepāju pārstāvēja debatētāji no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas un 15.vsk.1. vietu debatēs angļu valodā ieguva Liepājas 15.vsk. debatētāji: Rihards Pēteris Ročāns,  Emīls Dārziņš, Elvijs Lagziņš ( skolotāja Maija Ročāne).  Debates vēroja Korupcijas novēršanas nodaļas vadītāja Diāna Kurpniece, kura atzinīgi novērtēja jauniešu spēju debatēt par tik nozīmīgu tēmu, kā arī pasniedza  balvu labākajām komandām.

Liepājnieki saņēma apsveikumus un piemiņas balvas  no ASV vēstniecības pārstāvjiem, kā  arī saņēma uzaicinājumu no vēstnieka apmeklēt ASV vēstniecību.

26.aprīlī notiks publiskās runas konkurss, bet 7. maijā labākie runātāji piedalīsies konkursa noslēgumā, kurš notiks ASV vēstniecībā.   


Kurzemes reģiona vācu valodas olimpiāde

Kurzemes reģiona vācu valodas olimpiādē 8.klasēm 2.vieta- Kristīne Birzniecei ( Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola, skolotāja Sanda Špude); atzinība- Laura Liepai ( Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola, skolotāja G. Ķīle- Sisene).

Apsveicam!


Melngailiešu velte Vītola 150 gadu jubilejā

Melngailiešu velte Vītola 150 gadu jubilejā

 

Melngailiešu velte Vītola 150 gadu jubilejā 
Trešdien, 17.aprīlī plkst. 18.00 Melngaiļa koncertzālē notiks Jāzepa Vītola 150 gadu jubilejai veltīts koncerts.
"Visa mana mūža darbs ir bijis variācijas par tēmu – tēvija Latvija", teicis dižais latviešu klasiskās mūzikas patriarhs Jāzeps Vītols (1863 – 1948). 
Komponistam, diriģentam, pedagogam un aktīvam mūzikas dzīves organizatoram un kritiķim bija lemts uzaugt un dzīvot spēcīgā vācu un krievu kultūras ietekmē. Neraugoties uz to, J.Vītols, tāpat kā citi dižie atmodas laika darboņi, vienmēr ir sajutis savā sirdī svētu pienākumu – kalpot savai tautai, lai modinātu to jaunai, skaistākai dzīvei. Viņa mūžs, kas aizsākās Valmierā, bet noslēdzās Vācijas pilsētā Lībekā, bija kā tilts starp Pēterpili un Rīgu. Pēterpilī tika gūta muzikālā izglītība, un aizritēja vairāk nekā 30 gadu garais profesora darbs konservatorijā, turpretim Latvijā J.Vītols licis pamatus operai, dibinājis un vadījis konservatoriju, Skaņražu kopu, Dziesmu svētku biedrību. Latviešu klasiskās mūzikas mantojumu skaņradis papildinājis ar divām simfonijām, 125 kora oriģināldziesmām, 70 klavierdarbiem, 100 solodziesmām, kā arī lielu skaitu vokālām un instrumentālām latviešu tautasdziesmu apdarēm, simfoniskās un instrumentālās kamermūzikas opusiem. 
J.Vītola dzimšanas diena iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā, un tai par godu visā Latvijā tiek rīkoti koncerti, konkursi, zinātniskas konferences, kā arī makšķerēšanas sacensības, kas notiks jūnijā, Liepājas ezerā. 
Arī Emiļa Melngaiļa mūzikas vidusskola vēlas pateikties vienam no lielākajiem dižgariem latviešu mūzikas vēsturē ar audzēkņu un pedagogu sarūpētu bezmaksas koncertu. Tajā varēs dzirdēt J.Vītola instrumentālās kamermūzikas žanra darbus, jo tas ir novads, kurā komponists sniedzis ļoti daudz augstvērtīga un paliekama; - tā savulaik uzskatīja komponists un kritiķis Jānis Zālītis. Protams, ka, godinot Vītolu, neiztikt arī bez vokālajiem darbiem, un koncertā izskanēs arī solodziesmas, Gaismas pils, kā arī kantāte Ziemeļblāzma vidusskolas jauktā kora izpildījumā. 
Uz tikšanos koncertā! 
Iveta Vīksne,
muzikoloģe 

 


Trešdien, 17.aprīlī plkst. 18.00 Melngaiļa koncertzālē notiks Jāzepa Vītola 150 gadu jubilejai veltīts koncerts."Visa mana mūža darbs ir bijis variācijas par tēmu – tēvija Latvija", teicis dižais latviešu klasiskās mūzikas patriarhs Jāzeps Vītols (1863 –1948). 

Arī Emiļa Melngaiļa mūzikas vidusskola vēlas pateikties vienam no lielākajiem dižgariem latviešu mūzikas vēsturē ar audzēkņu un pedagogu sarūpētu bezmaksas koncertu. Tajā varēs dzirdēt J.Vītola instrumentālās kamermūzikas žanra darbus, jo tas ir novads, kurā komponists sniedzis ļoti daudz augstvērtīga un paliekama; - tā savulaik uzskatīja komponists un kritiķis Jānis Zālītis. Protams, ka, godinot Vītolu, neiztikt arī bez vokālajiem darbiem, un koncertā izskanēs arī solodziesmas, Gaismas pils, kā arī kantāte Ziemeļblāzma vidusskolas jauktā kora izpildījumā.


Liepājnieku panākumi valsts ķīmijas olimpiādē

Valsts ķīmijas olimpiādē no Liepājas piedalījas divi skolēni - 1.vietu ieguva IGORS DUBAŅEVIČS (Liepājas 12. vidusskolas 10. klase); 2.vieta- ANNAI VASIĻEVSKAI ( Liepājas 12. vidusskolas 11. klase), skolotāja Alla Juzefoviča.

Apsveicam!


„Kriksītis” ieguvis finansējumu projektā „LabieDarbi.lv”

 

Saspringts un ļoti darbīgs, pat  satraukuma pilns bija marts bērnudārzā „Kriksītis”. Kāpēc? Novērtējot izglītības iestādes veikumu daudzu gadu garumā, Madara mamma Inga Dobravaļska  ieradās dārziņā ar savu iniciatīvu - iesniegt pieteikumu labdarības projektam „LabieDarbi.lv”.  Mēs bijām patīkami pārsteigti, taču bija arī šaubas – nez vai mums izdosies savākt nepieciešamo balsu skaitu, lai sasniegtu iecerēto mērķi. Projekts noslēdzās 31.martā pulksten 23:59. Un rezultāts vēstīja, ka, Kriksītis” ieguvis 2.vietu ar 14349 balsīm un nepieciešamo finansējumu 2921 latu!! 


Deputāti viesojas skolā

Deputāti viesojas skolā

Šajā mācību 2013. gadā  laika posmā no janvāra līdz aprīlim DALP 5. vidusskolā viesojās Latvijas valsts augstākās amatpersonas - Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa un Saeimas deputāte, vicespīķere Inese Lībiņa- Egnere.


"Jauniešu māja" aicina piedalīties lielajā talkā

"Jauniešu māja" lielajā talkā pieteikusi sakopt teritoriju no Ziemeļu mola līdz pirmajiem fortiem. Aicinām pieteikties brīvprātīgos un ņemt līdzi draugus! Tiekamies 27. aprīlī 9:00 3. autobusa galapunktā (Ģenerāļa Baloža ielas galā). Atkritumu maisi un gružu izvešana tiks nodrošināta. Līdzi jāņem cimdi, maizītes un tēja ar ko pēc darba ieturēties brīvā dabā.

Pieteikties pa tālruņiem Vineta (mob. 27017734) Inga (mob. 29604489)


Atkalredzēšanās Spānijā

Atkalredzēšanās Spānijā

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas trīs skolotājas un sešas skolnieces ir atgriezušās no Spānijas mazpilsētas Talauyelas, kur piedalījās nu jau ceturtajā COMENIUS skolu daudzpusējās partnerības projekta „Esi gatavs nākotnei!” sanāksmē.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv