Pusdienas skolā uz pusi lētākas arī ģimenēm ar trīs bērniem

Pusdienas skolā uz pusi lētākas arī ģimenēm ar trīs bērniem

 

Pusdienas skolā uz pusi lētākas arī ģimenēm ar trīs bērniem
No 2013. gada 1. janvāra pusdienas Liepājas skolās ar pusdienas 50 procentu atlaidi var saņemt arī ģimenes, kurās audzina trīs bērnus. Šo iespēju janvārī jau izmantojuši vairāk nekā 200 bērnu vecāki. Līdz šim brīvpusdienas skolā bija iespēja saņemt tikai daudzbērnu ģimenēm, kurās audzina četrus un vairāk bērnus.
Domes saistošajos noteikumos “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem  Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs” pagājušā gada decembrī tika veikti grozījumi, kas paredz, ka vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.
Lai saņemtu 50 % atlaidi brīvpusdienām, vecākiem ar iesniegumu jāvēršas izglītības iestādē, kurā mācās bērns. Lai atvieglotu šo pieteikšanos, Izglītības pārvalde arī neprasa uzrādīt izziņu par dzīvesvietas deklarāciju, šos datus pārbauda IP speciālists. Atlaidi par pusdienām var saņemt arī gadījumā, ja skolā mācās viens vai divi no trim bērniem vecumā līdz 16 gadiem.
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv
  

 


No 2013. gada 1. janvāra pusdienas Liepājas skolās ar 50 procentu atlaidi var saņemt arī ģimenes, kurās audzina trīs bērnus. Šo iespēju janvārī jau izmantojuši vairāk nekā 200 bērnu vecāki. Līdz šim brīvpusdienas skolā bija iespēja saņemt tikai daudzbērnu ģimenēm, kurās audzina četrus un vairāk bērnus.

Domes saistošajos noteikumos “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem  Liepājas pašvaldības izglītības iestādēs” pagājušā gada decembrī tika veikti grozījumi, kas paredz, ka vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Lai saņemtu 50 % atlaidi brīvpusdienām, vecākiem ar iesniegumu jāvēršas izglītības iestādē, kurā mācās bērns. Lai atvieglotu šo pieteikšanos, Izglītības pārvalde arī neprasa uzrādīt izziņu par dzīvesvietas deklarāciju, šos datus pārbauda IP speciālists. Atlaidi par pusdienām var saņemt arī gadījumā, ja skolā mācās viens vai divi no trim bērniem vecumā līdz 16 gadiem.


"Liepājas vilnis 2013" pulcē 45 kuģu modelistus

 

Kopā sacensībām bija reģistrējušies 45 kuģu modelisti. Sacensības notika 4 modeļu klasēs (EX - 600g, EX – 600e, EK - 600, EH - 600). 
Rezultāti.
EX - 600g 1.vieta Maksims Gribkovs (Rīga „Annas 2)
2.vieta Aleksandrs Maceraliks (Rīgas JTC)
3.vieta Justinas Urbutis (Klaipēdas TJC)
EX – 600e 1.vieta Roberts Kupčs (Liepājas BJC)
2.vieta Edgars Varnovskis (Liepājas BJC)
3.vieta Aleksandrs Maceraliks (Rīgas JTC)
EK - 600 1.vieta Sergejs Leonovs ( Liepājas BJC)
2.vieta Sandis Rabčuks ( Liepājas BJC)
3.vieta Markuss Strela ( Liepājas BJC)
EH - 600 1.vieta Sandis Rabčuks (Liepājas BJC)
2.vieta Renārs Osītis (Liepājas BJC)
3.vieta Anatolijs Moisejenko (Liepājas BJC)

Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs 2013.gada 26.janvārī organizēja gadskārtējās kuģu modeļu sacensības mini baseinā „Liepājas vilnis 2013” ar mērķi popularizēt skolēnu tehnisko jaunradi, attīstīt bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas kā arī profesionāli novērtēt bērnu un jauniešu prasmes un iemaņas. Sacensības notika Liepājas Bērnu un jaunatnes centrā „Laumiņa”, kur šovasar ar Domes un Izglītības Pārvaldes atbalstu  tika ierīkots jauns mini baseins.

Šoreiz uz sacensībām bija ieradusies kuģu modelisma komanda  no Klaipēdas tehniskā jaunrades centra, pa vienai komandai no Rīgas Jauno tehniķu centra un Rīgas Tehniskās jaunrades nama „Annas 2”, divi dalībnieki no Liepājas 2.vsk. skolotāja Jurija Afoņkina vadībā,  kā arī trīs kuģu modelisma pulciņi no Liepājas Bērnu un jaunatnes centra skolotāju Pāvela Ivanova, Ulda Skamara un Guntara Graudiņa vadībā.Kopā sacensībām bija reģistrējušies 45 kuģu modelisti.

Sacensības notika 4 modeļu klasēs (EX - 600g, EX – 600e, EK - 600, EH - 600). Rezultāti:

EX - 600g: 1.vieta Maksims Gribkovs (Rīga „Annas 2); 2.vieta Aleksandrs Maceraliks (Rīgas JTC; 3.vieta Justinas Urbutis (Klaipēdas TJC)

EX – 600e: 1.vieta Roberts Kupčs (Liepājas BJC); 2.vieta Edgars Varnovskis (Liepājas BJC); 3.vieta Aleksandrs Maceraliks (Rīgas JTC)
EK - 600: 1.vieta Sergejs Leonovs ( Liepājas BJC); 2.vieta Sandis Rabčuks ( Liepājas BJC); 3.vieta Markuss Strela ( Liepājas BJC)
EH - 600: 1.vieta Sandis Rabčuks (Liepājas BJC); 2.vieta Renārs Osītis (Liepājas BJC); 3.vieta Anatolijs Moisejenko (Liepājas BJC)


Liepājas 2. mūzikas skolā būs jaunas izglītības programmas bērniem ar speciālām vajadzībām

Liepājas 2. mūzikas skolā būs jaunas izglītības programmas bērniem ar speciālām vajadzībām
Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola 2013. gada 1. februārī uzsāks darbu divās jaunās izglītības programmās – klavierspēle un akordeona spēle bērniem ar speciālām vajadzībām. Programmu licence iegūta nesen, bet februārī jau 7 bērni no Liepājas speciālās internātskolas oficiāli būs Karostas mūzikas skolas jauno programmu audzēkņi.
Lai aprobētu ieceres ilgtspēju, pedagoģes Ludmila Burmeistere  un Irina Jakovļeva kopš ši mācību gada sākuma eksperimentālā kārtā audzēkņus māca, pateicoties Liepājas speciālās internātskolas un mūzikas skolas kombinētam finansējumam.
LIP aicinājums atvērt šādas programmas vainagojies ar labu rezultātu.
Šādas izglītības programmas līdz šim bija pieejamas vienīgi Rīgā, bet nu jau būs arī Liepājā.
Aiga Tiltiņa
Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas direktore

Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola 2013. gada 1. februārī uzsāks darbu divās jaunās izglītības programmās – klavierspēle un akordeona spēle bērniem ar speciālām vajadzībām. Programmu licence iegūta nesen, bet februārī jau 7 bērni no Liepājas speciālās internātskolas oficiāli būs Karostas mūzikas skolas jauno programmu audzēkņi.

Lai aprobētu ieceres ilgtspēju, pedagoģes Ludmila Burmeistere  un Irina Jakovļeva kopš ši mācību gada sākuma eksperimentālā kārtā audzēkņus māca, pateicoties Liepājas speciālās internātskolas un mūzikas skolas kombinētam finansējumam. LIP aicinājums atvērt šādas programmas vainagojies ar labu rezultātu. Šādas izglītības programmas līdz šim bija pieejamas vienīgi Rīgā, bet nu būs arī Liepājā.

Aiga Tiltiņa, Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas direktore


29.janvārī Liepājā notiks bezmaksas informatīvais seminārs par izglītības iespējām ārzemēs

Sākot ar 29.janvāri līdz 22.februārim 10 lielākajās Latvijas pilsētās notiks bezmaksas informatīvie semināri, kuros būs iespēja iegūt plašu informāciju par izglītības iespējām ārzemēs, augstskolu piedāvātām studiju programmām, pieteikšanās nosacījumiem un prasībām, kā arī studiju finanšu piesaistes iespējām. Piedaloties jauniešiem, sabiedriskajām organizācijām un reģionālajām institūcijām, tiks diskutēts par ārzemju izglītības plusiem un mīnusiem, izvēles iespējām un starptautiskās pieredzes nozīmi mūsdienu darba tirgū. Savā pieredzē dalīsies studenti un sniegs noderīgus padomus par studiju uzsākšanu ārzemēs.
Jaunieši ir laipni aicināti apmeklēt seminārus sev tuvākā pilsētā: 
Liepājā - 29.janvārī, plkst. 16:00, Tirdzniecības un rūpniecības kameras Liepājas nodaļā, Graudu ielā 17/19
Ventspilī - 31.janvārī, plkst. 15:00, Ventspils 1.ģimnāzijā, Kuldīgas ielā 1
Kuldīgā - 30.janvārī, plkst. 16.00, Kuldīgas Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra zālē, 1950.gada ielā 10
Tukumā -  5.februārī, plkst. 14.30, Tukuma 2.vidusskolā, Raudas ielā 16
Gulbenē - 15. februārī, plkst. 16:00, Jauniešu Centrā „Bāze”, Brīvības ielā 22
Jēkabpilī- 19.februārī, plkst. 15:00, Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 258
Informācija par semināra norisi Jelgavā, Madonā, Rēzeknē un Daugavpilī tiks precizēta un publiskota Dream Foundation - mājas lapā - http://www.dreamfoundation.eu/.
Tāpat mājas lapā aicinām savlaicīgi reģistrēties semināriem, jo vietu skaits ir ierobežots. 
Dream Foundation ir nevalstiska jauniešu organizācija, kas iepazīstina cilvēkus ar dažādām studiju iespējām Eiropā u.c. pasaules valstīs un sniedz atbalstu kandidātiem pieteikšanās procesa laikā. Pašreizējais piedāvājumu klāsts aptver vairāk kā 3000 dažādu studiju programmu. Jaunieši var izvēlēties sev tīkamākās studijas starp 63 augstskolām 17 pasaules valstīs - Austrijā, Beļģijā, Kanādā, Čehijā, Vācijā, Dānijā, Igaunijā, Spānijā, Francijā, Lielbritānijā, Ungārijā, Īrijā, Itālijā, Lietuvā, Malaizijā, Nīderlandē un Zviedrijā. Pateicoties vienotai on-line platformai, interesenti var pieteikties līdz pat 6 ārvalstu augstskolām vai studiju programmām vienlaicīgi.
Informāciju sagatavoja:
Linda Dombrovska
+371 26181686
linda.dombrovska@dreamfoundation.eu  
http://www.dreamfoundation.eu/

29.janvārī Liepājā, Tirdzniecības un rūpniecības kameras Liepājas nodaļā, Graudu ielā 17/19 notiks bezmaksas informatīvais seminārs par izglītības iespējām ārzemēs, augstskolu piedāvātām studiju programmām, pieteikšanās nosacījumiem un prasībām, kā arī studiju finanšu piesaistes iespējām. Piedaloties jauniešiem, sabiedriskajām organizācijām un reģionālajām institūcijām, tiks diskutēts par ārzemju izglītības plusiem un mīnusiem, izvēles iespējām un starptautiskās pieredzes nozīmi mūsdienu darba tirgū. Savā pieredzē dalīsies studenti un sniegs noderīgus padomus par studiju uzsākšanu ārzemēs.


Uz valsts olimpiādi fizikā uzaicināti divi Liepājas skolēni

Uz valsts olimpiādi fizikā uzaicināti divi Liepājas skolēni
Uz fizikas 63.valsts olimpiādi, kas  notiks 2013.gada 14. un 15.martā Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē (Rīgā, Zeļļu ielā 8). Dalībnieku reģistrācija 14.martā no plkst. 9.00. Olimpiādes atklāšana plkst. 9.40, uzaicināti divi Liepājas 12. vidusskolas audzēkņi: 10. klases skolēns Igors Dubaņevičs un 11. klases skolniece Anna Vasiļevska ( abus māca skolotājs Jurijs Skinderskis).
Apsveicam!
Dalībnieku reģistrācija 14.martā no plkst. 9.00, Olimpiādes atklāšana plkst. 9.40. 
Uz fizikas 63. valsts olimpiādi, kas  notiks 2013.gada 14. un 15.martā Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē (Rīgā, Zeļļu ielā 8) uzaicināti divi Liepājas 12. vidusskolas audzēkņi: 10. klases skolēns Igors Dubaņevičs un 11. klases skolniece Anna Vasiļevska ( abus māca skolotājs Jurijs Skinderskis). Apsveicam!
Dalībnieku reģistrācija 14.martā no plkst. 9.00, Olimpiādes atklāšana plkst. 9.40. 


Lielā vienprātībā nodibina Liepājas skolēnu domi

Lielā vienprātībā nodibina Liepājas skolēnu domi

 

Skolu līdzpārvalžu pārstāvji arī vienprātīgi apstiprināja sagatavoto Liepājas skolēnu domes nolikumu. 
„Viss, kas notiek pilsētā, liela daļa ir arī jūsu rokās” , uzsvēra Izglītības pārvaldes metodiķe jaunatnes lietu jautājumos Aelita Antonova. A. Antonova arī informēja par skolēnu pašpārvalžu jauno tiesisko regulējumu valsts mērogā un aicināja skolas ar laiku plānot pāreju uz vienotu skolēnu pašpārvaldes nosaukumu.   
Skolu līdzpārvalžu pārstāvi pārsprieda arī lielākos pasākumus, ko šajā mācību gadā plānots organizēt ar skolēnu līdzdalību. 
Gada centrālais pasākums  - skolu līdzpārvalžu konference plānota šā gada 18. aprīlī, lai apmainītos ar labāko pieredzi un katras pašpārvaldes īpašo „odziņu” dažādu pasākumu rīkošanā savā skolā. Tas plānots arī kā sadraudzības pasākums aktīvākajiem pilsētas skolu jauniešiem.   
Skolu aktīvisti plāno iesaistīties pilsētas bērnu un jauniešu Radošuma nedēļas organizēšanā, kura notiks par godu Liepājas 388. dzimšanas dienai   no 11. līdz 18. martam.
Līdzpārvalvalžu aktīvisti iesaistījušies arī sadarbībā ar Latvijas Jauniešu organizāciju  „Tellus”, kura attīsta neformālās izglītības iespējas Latvijā un pārstāv Eiropas Jauniešu parlamentu. 1. februārī Liepājā plānoti „Tellus” rīkotie treniņi jauniešiem par tēmu „Jauniešu motivācija un komandas veidošana”. 
15. februārī Liepājā jauniešiem plānota tikšanās ar grāmatas “ Septiņi demokrātijas mīti” autoriem.
Skolu aktīvisti arī diskutēja par nomināciju nosaukumiem, pēc kuriem mācību gada beigās varētu vērtēt labākās skolēnu pašpārvaldes. 
Nākošā Liepājas skolēnu domes un skolu aktīvistu tikšanās plānota 7. februārī plkst. 16.30 Izglītības pārvaldē. 
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv

24. janvārī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē kuplā skaitā bija pulcējušies Liepājas vidusskolu līdzpārvalžu aktīvisti, kuri lielā vienprātībā pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal nodibināja Liepājas skolēnu domi, lai apvienotu visu skolu jauniešus un pilsētā aktīvāk īstenotu savas idejas. 

Par skolēnu domes prezidenti ievēlēta DALP 5. vidusskolas 11. klases skolniece Laura Vēbere, par viceprezidenti – Liepājas Raiņa 6. Vidusskolas 12. klases skolniece Dita Virga.Skolu aktīvisti no sava vidus ievēlēja arī Liepājas skolēnu domes padomi – piecus aktīvus jauniešus, kuri turpmāk veidos skolēnu domes „kodolu” – Mariku Maslovsku ( Liepājas 15. vidusskola), Katrīni Krūmiņu ( Liepājas Valsts 1. ģimnāzija), Sandu Iesalnieci ( Liepājas 8. vidusskola), Santu Ciceni un Artūru Jankauski ( Liepājas vakara (maiņu) vidusskola. 


Liepājas jaunie rokmūziķi gatavojas valsts mēroga festivālam

Liepājas jaunie rokmūziķi gatavojas valsts mēroga festivālam

Liepājas jaunie rokmūziķi gatavojas valsts mēroga festivālam 
17. janvārī kluba „Fontaine Palace” skatuvi jau otro gadu pēc kārtas ar lielu troksni pieskandināja Liepājas jauno rokmūziķu paaudze Bērnu un jaunatnes centra rīkotajā vokāli instrumentālo un instrumentālo ansambļu koncertā - konkursā. No astoņiem ansambļiem, kuri uzstājās koncertā,  četri izvirzīti pārstāvēt Liepāju valsts mēroga vokāli instrumentālo ansambļu festivālā –konkursā 16. un 17. februārī Rīgā.  
Uz valsts mēroga vokāli instrumentālo ansambļu skati no Liepājas pošas četri kolektīvi -  ansamblis „ Crazy strawberry” Oļega Maslija vadībā, „AC/DC teens” Tomasa Kleina vadībā, „ SANDIAS” jauniešu grupa, kura muzicē patstāvīgi, kā arī 7. vidusskolas krievu tautas instrumentu orķestris ar 20 dalībniekiem. 
Pirmās pakāpes diplomu pilsētas skatē saņēma  grupas „ Exhausted” un “ AC/DC teens” Tomasa Kleina vadībā,  „SANDIAS” un 7. vidusskolas krievu tautas instrumentu orķestris. 
Jauno mūziķu sniegumu vērtēja arī īsti “muzikāla” žūrija: Valdis Skujiņš - Liepājas kultūras pārvaldes projektu vadītājs, mūziķis, Egils Šķetris – Valsts izglītības satura centra (VISC) vecākais referents instrumentālās mūzikas jomā, Dzintars Šusts  – ģitārists, Jānis Enkuzens – mūzikas kluba, “ Fontaine palace” reklāmas menedžeris, dīdžejs. 
VSIC referents Egils Šketris pauda gandarījumu, ka Liepājas rokmūzikas tradīcijas turpinās:” Redzot jauno ansambļu vadībā atpazīstamas Liepājas rokmūziķu sejas, jāatzīst, ka tā jau ir pārmantojamība - īpašs prieks bija gan par to, ka Liepājas mūzikas autoritātes nodod savas zināšanas tālāk, gan par to, ka jaunie mūziķi nebaidās sacerēt arī savas dziesmas, kurās var just savu īpašo Liepājas “odziņu.”   
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv

17. janvārī kluba „Fontaine Palace” skatuvi jau otro gadu pēc kārtas ar lielu troksni pieskandināja Liepājas jauno rokmūziķu paaudze Bērnu un jaunatnes centra rīkotajā vokāli instrumentālo un instrumentālo ansambļu koncertā - konkursā. No astoņiem ansambļiem, kuri uzstājās koncertā

Uz valsts mēroga vokāli instrumentālo ansambļu skati no Liepājas pošas četri kolektīvi -  ansamblis „ Crazy strawberry” Oļega Maslija vadībā, „AC/DC teens” Tomasa Kleina vadībā, „ SANDIAS” jauniešu grupa, kura muzicē patstāvīgi, kā arī 7. vidusskolas krievu tautas instrumentu orķestris ar 20 dalībniekiem.


Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolā atzīmēs vārda dienu

Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolā atzīmēs vārda dienu

Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolā atzīmēs vārda dienu
Pirmdien, 28. janvārī, Latvijā un Liepājā atzīmēs Draudzīgā aicinājuma dienu -  1935.gada 28.janvārī Kārlis Ulmanis aicināja savai skolai dāvināt grāmatas, mākslas darbus, sporta inventāru, mūzikas instrumentus – visu, „kas palīdz attīstīt dziņu pēc gaismas, pēc gara un prāta izkopšanas”. Tā radās Draudzīgais aicinājums. Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolā tā būs īpaša diena - notiks ne tikai dažādas pašu aktivitātes, bet plkst. 13.00 - arī Radošuma sacensības citu Liepājas skolu 8. klašu komandām. 
1937. gadā Liepājā tika uzcelta jauna skola, kurai tika piešķirts 28. janvāra Draudzīgā aicinājuma vārds, atceroties, ka skolai pamatakmeni licis Kārlis Ulmanis. Pāri Latvijai brāžoties vēstures vējiem, šis nosaukums pazuda, bija dažādi citi nosaukumi, un tikai 1997. gadā tika atjaunots Draudzīgā aicinājuma vārds. Par to pirmkārt pateicība un gods skolas tā laika direktoram Tālivaldim Deklauam. 
Katru gadu tas Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā tiek pieminēts citādi, bet viena tradīcija ir nemainīga jau vairākus gadus – tas ir draudzīgais gājiens, kad visi vidusskolēni veido dzīvo ķēdi. Šajā dienā katra klase kaut ko nelielu un mīļu uzdāvina skolai – patiesībā paši sev.
Jau otro gadu skolā par vienu no prioritātēm izvirzīts radošums – skolotāji apgūst jaunas mācību darba metodes, tiek organizēti pasākumi.  Skola šobrīd ir Kurzemē vienīgā projekta „ „Radošuma Pils” pilotskola. Šogad Draudzīgā aicinājuma dienā ir uzaicinātas citu Liepājas pilsētas un novada skolu komandas, lai tās arī varētu piedalīties Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolotāju veidotajās Radošuma sacensībās.
Arī ikdienā skolā rosīgi strādā. Skola pirmā jau sen ir ieviesusi dažādus jauninājumus, kuri sākumā izsauc diskusijas, pat neizpratni, bet vēlāk kļūst par pašsaprotamiem izglītības vidē, - bloka stundas, skolēnu drošības pasākumi, skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība, e -klase u.c.  Gadu gaitā skola pazīstama ar plašu valodu piedāvājumu -šobrīd pamatskolā skolēni līdztekus dzimtajai valodai apgūst vācu, angļu un krievu valodu. Vidusskolā var papildus apgūt arī spāņu, franču un latīņu valodu, janvārī sāka darboties arī japāņu valodas pulciņš. 
Jau ilgus gadus ar labiem panākumiem skola sadarbojas ar biznesa izglītības biedrību JA - YE Latvija (Junior Achievement –Young Enterprise  Latvija) – starptautisku organizāciju, kuras prioritāte ir uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana skolēniem.  Darbojoties JA –YE, skolēni iemācās veidot biznesa plānus un dibina Skolēnu mācību uzņēmumus.  
Draudzīgā aicinājuma 5. vidusskola rudenī svinēs savu 75. dzimšanas dienu. 
 

Pirmdien, 28. janvārī, Latvijā un Liepājā atzīmēs Draudzīgā aicinājuma dienu -  1935.gada 28.janvārī Kārlis Ulmanis aicināja savai skolai dāvināt grāmatas, mākslas darbus, sporta inventāru, mūzikas instrumentus – visu, „kas palīdz attīstīt dziņu pēc gaismas, pēc gara un prāta izkopšanas”. Tā radās Draudzīgais aicinājums. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā tā būs īpaša diena - notiks ne tikai dažādas pašu aktivitātes, bet plkst. 13.00 - arī Radošuma sacensības citu Liepājas skolu 8. klašu komandām.

 
1937. gadā Liepājā tika uzcelta jauna skola, kurai tika piešķirts 28. janvāra Draudzīgā aicinājuma vārds, atceroties, ka skolai pamatakmeni licis Kārlis Ulmanis. Pāri Latvijai brāžoties vēstures vējiem, šis nosaukums pazuda, bija dažādi citi nosaukumi, un tikai 1997. gadā tika atjaunots Draudzīgā aicinājuma vārds. Par to pirmkārt pateicība un gods skolas tā laika direktoram Tālivaldim Deklauam.


Katru gadu tas Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā tiek pieminēts citādi, bet viena tradīcija ir nemainīga jau vairākus gadus – tas ir draudzīgais gājiens, kad visi vidusskolēni veido dzīvo ķēdi. Šajā dienā katra klase kaut ko nelielu un mīļu uzdāvina skolai – patiesībā paši sev.Jau otro gadu skolā par vienu no prioritātēm izvirzīts radošums – skolotāji apgūst jaunas mācību darba metodes, tiek organizēti pasākumi.  Skola šobrīd ir Kurzemē vienīgā projekta „ „Radošuma Pils” pilotskola.

Šogad Draudzīgā aicinājuma dienā ir uzaicinātas citu Liepājas pilsētas un novada skolu komandas, lai tās arī varētu piedalīties Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolotāju veidotajās Radošuma sacensībās.Arī ikdienā skolā rosīgi strādā. Skola pirmā jau sen ir ieviesusi dažādus jauninājumus, kuri sākumā izsauc diskusijas, pat neizpratni, bet vēlāk kļūst par pašsaprotamiem izglītības vidē, - bloka stundas, skolēnu drošības pasākumi, skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība, e -klase u.c.  

Gadu gaitā skola pazīstama ar plašu valodu piedāvājumu -šobrīd pamatskolā skolēni līdztekus dzimtajai valodai apgūst vācu, angļu un krievu valodu. Vidusskolā var papildus apgūt arī spāņu, franču un latīņu valodu, janvārī sāka darboties arī japāņu valodas pulciņš. Jau ilgus gadus ar labiem panākumiem skola sadarbojas ar biznesa izglītības biedrību JA - YE Latvija (Junior Achievement –Young Enterprise  Latvija) – starptautisku organizāciju, kuras prioritāte ir uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana skolēniem.  Darbojoties JA –YE, skolēni iemācās veidot biznesa plānus un dibina Skolēnu mācību uzņēmumus.  

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola rudenī svinēs savu 75. dzimšanas dienu.  


Karostas mūzikas skolā uzstājas trīs mūzikas skolu audzēkņi

Karostas mūzikas skolā uzstājas trīs mūzikas skolu audzēkņi

 

Karostas mūzikas skolā uzstājas trīs mūzikas skolu audzēkņi
18. janvāra novakarē Karostas mūzikas skolā izskanēja 3 draudzīgu mūzikas skolu flautistu un saksofonistu koncerts. Skrundas mūzikas skola rādīja skolotājas Liesmas Gallas audzēkņu sniegumu. Skolotāja Galla ir ilggadēja, pieredzējusi pedagoģe – viņas audzēkne Kristīne Varažinska ar panākumiem strādā E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā. Arī viņas audzēkņi kuplā skaitā muzicēja koncertā. Karostas jauno flautistu audzinātāja Agnese Lipsta, arī skolotājas Gallas bijusī skolniece, kopā ar saksofonistu Agri Bušu uzņēmās mājas saimnieku lomu.
Divu spilgtu koncertmeistaru – Jāņa Āboliņa (Skrundas mūzikas skola) un Linas Andrejevas (E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola) tikšanās koncertā iedvesmoja 2. mūzikas skolas jauno pianisti Meldru Ķemeri darba ceļa paša sākumā Šis kolēģei pirmais koncerts pirmajā darba vietā.
Prieks, ka flautiste Anita Barlote, kura ielika pamatus flautas klases izveidei Karostas mūzikas skolā, piedalījās šai priecīgajā pasākumā kopā ar savām vidusskolas audzēknēm.
Aiga Tiltiņa
Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas direktore

18. janvāra novakarē Karostas mūzikas skolā izskanēja trīs draudzīgu mūzikas skolu flautistu un saksofonistu koncerts. Skrundas mūzikas skola rādīja skolotājas Liesmas Gallas audzēkņu sniegumu. Skolotāja Galla ir ilggadēja, pieredzējusi pedagoģe – viņas audzēkne Kristīne Varažinska ar panākumiem strādā E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā. Arī viņas audzēkņi kuplā skaitā muzicēja koncertā.

Karostas jauno flautistu audzinātāja Agnese Lipsta, arī skolotājas Gallas bijusī skolniece, kopā ar saksofonistu Agri Bušu uzņēmās mājas saimnieku lomu.Divu spilgtu koncertmeistaru – Jāņa Āboliņa (Skrundas mūzikas skola) un Linas Andrejevas (E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola) tikšanās koncertā iedvesmoja 2. mūzikas skolas jauno pianisti Meldru Ķemeri darba ceļa paša sākum. Šis kolēģei bija pirmais koncerts pirmajā darba vietā. Prieks, ka flautiste Anita Barlote, kura ielika pamatus flautas klases izveidei Karostas mūzikas skolā, piedalījās šai priecīgajā pasākumā kopā ar savām vidusskolas audzēknēm.

Aiga Tiltiņa, Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas direktore


Līdz 25. janvārim var pieteikties Kembridžas eksāmenam angļu valodā

Līdz 25. janvārim var pieteikties Kembridžas eksāmenam angļu valodā
27. martā (pavasara brīvdienu nedēļā) Liepājas Katoļu pamatskola, sadarbībā ar Baltic Council for International Education (www.balticcouncil.org), organizē Kembridžas eksāmenu (Young Learners Tests: Starters, Movers, Flyers).
Pieteikšanās personīgi līdz 25.janvārim Liepājas Katoļu pamatskolā. 
Pēdējo gadu laikā Kembridžas Universitātes angļu valodas eksāmeni kļuvuši ļoti populāri skolēnu un studentu, jauniešu un pieaugušo vidū. Interesi par eksāmeniem izrāda skolēni, atzīstot, ka angļu valodas zināšanu apliecinājums starptautiski atzītā līmenī kļuvis par neatņemamu elementu veiksmīgai konkurencei mūsdienu pasaulē. 
Cambridge ESOL sertifikāti noderēs, ja skolēni plāno izglītoties kādā no angliski runājošām valstīm, kā arī tā ir jauna pieredze un atbalsts personīgajā karjerā! 
Gatavojoties Cambridge ESOL (STARTER, MOVER, FYERS) eksāmeniem, skolēni attīsta prasmes, kuras vēlāk praktiski pielieto darbā, mācībās vai atpūtā angliski runājošā vidē. Eksāmeni ar augstu precizitāti aptver un novērtē visus četrus valodas prasmes elementus: klausīšanos, mutvārdus, lasīšanu un rakstīšanu.
Eksāmenu tēmas balstītas uz skolēniem zināmām sadzīves situācijām un vedina apgūt, pareizi pielietot angļu valodu, nevis tikai uzlabot gramatikas zināšanas un vārdu krājumu.
Eksāmens ir maksas. 
Sīkāk BALTIC COUNCIL mājas lapā: www.balticcouncil.org/ 

27. martā (pavasara brīvdienu nedēļā) Liepājas Katoļu pamatskola sadarbībā ar Baltic Council for International Education (www.balticcouncil.org) organizē Kembridžas eksāmenu (Young Learners Tests: Starters, Movers, Flyers). Pieteikšanās personīgi līdz 25.janvārim Liepājas Katoļu pamatskolā. 

Pēdējo gadu laikā Kembridžas Universitātes angļu valodas eksāmeni kļuvuši ļoti populāri skolēnu un studentu, jauniešu un pieaugušo vidū. Interesi par eksāmeniem izrāda skolēni, atzīstot, ka angļu valodas zināšanu apliecinājums starptautiski atzītā līmenī kļuvis par neatņemamu elementu veiksmīgai konkurencei mūsdienu pasaulē. 

Cambridge ESOL sertifikāti noderēs, ja skolēni plāno izglītoties kādā no angliski runājošām valstīm, kā arī tā ir jauna pieredze un atbalsts personīgajā karjerā! Gatavojoties Cambridge ESOL (STARTER, MOVER, FYERS) eksāmeniem, skolēni attīsta prasmes, kuras vēlāk praktiski pielieto darbā, mācībās vai atpūtā angliski runājošā vidē.

Eksāmeni ar augstu precizitāti aptver un novērtē visus četrus valodas prasmes elementus: klausīšanos, mutvārdus, lasīšanu un rakstīšanu.Eksāmenu tēmas balstītas uz skolēniem zināmām sadzīves situācijām un vedina apgūt, pareizi pielietot angļu valodu, nevis tikai uzlabot gramatikas zināšanas un vārdu krājumu.Eksāmens ir maksas. 

Sīkāk BALTIC COUNCIL mājas lapā: www.balticcouncil.org/ 


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv