Liepājas skatuves runātāji gūst panākumus Kurzemē

Saldū notika Kurzemes novada skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju”. Liepāju pārstāvēja seši skatuves runātāji un divi literārie uzvedumi – pilsētas atlases kārtā vislabākie, kuri ieguva godalgotas vietas arī novadā.

Madara Līva Brigmane no DALP 5.vidusskolas 4.a klases (skolotāja Dace Ozoliņa) un Kārlis Reijers no Valsts 1.ģimnāzijas 12.a klases (skolotāja Kristīne Roze) saņēma 1. pakāpes diplomus. Zane Kazbuķe no Valsts 1.ģimnāzijas 11.b klases (skolotāja Vintra Braša), Antons Gudkovs no A.Puškina 2.vidusskolas 10.a klases (skolotājas Alla Avlasa, Līga Kalugina) un Gintaras Muižininkas no 7.vidusskolas 9.c klases (skolotāja Tatjana Maskaļeviča) ieguva 2.pakāpes diplomus. 3.pakāpes diploms ir Adrim Gindram DALP 5.vidusskolas 12.a klases (skolotāja Marina Šķilvalte).Literāro uzvedumu konkursā A.Puškina 2.vidusskolas 2.klases dramatiskais pulciņš režisora Jura Āboliņa vadībā ieguva 3.pakāpes diplomu. 7.vidusskolas teātris „Impulss”, režisore N.Kuharčuka, saņēma 2.pakāpes diplomu.

Skolēnus vērtēja Valsts izglītības satura centra izveidota žūrija.

Marina vikaine,
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra metodiķe


Akreditētas jaunas izglītības programmas

21.martā Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolā viesojās ciemiņi, kuri izvērtēja vidusskolas mācību procesu - tika veikta jaunu izglītības programmu akreditācija.

2012.gada septembrī skola licencēja jaunas izglītības programmas, kas paredzētas tiem, kuri jau ir ieguvuši vidējo izglītību. Mūzikas vidusskola sniedz iespēju interesentiem trīs gados apgūt profesionālās vidējās izglītības programmas, saņemot profesionālās kvalifikācijas diplomu. Minētajās izglītības programmās pašreiz skolā mācās jaunieši vokālās mūzikas un saksofona spēles specialitātēs, tādēļ tika veikta šo divu izglītības programmu akreditācija.

Ekspertu komisiju trīs cilvēku sastāvā vadīja Latvijas Nacionālā kultūras centra Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītāja Jolanta Klišāne. Akreditācijas komisijai tika piedāvāta plaša un izsmeļoša skolas dzīves un mācību darba prezentācija, notika tikšanās ar vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem, tika vērtētas atklātās stundas, veikta nepieciešamās mācību dokumentācijas pārbaude, kā arī sniegts neliels koncerts. Ekspertu komisija atzinīgi novērtēja mūzikas vidusskolas mācību darbu un minēto izglītības programmu ieguves atbilstību profesionālās kvalifikācijas kritērijiem.

Iveta Vīksne

Emiļa Melngaiļa Liepājasmūzikas vidusskolas metodiķe


Labākie krievu valodas un literatūras olimpiādē

Atklātajā krievu valodas un literatūras olimpiādē:

  • 1.vieta - Anna Vasiļevska - Liepājas pilsētas 12.vidusskola (skolotāja Tatjana Dzalba);
  • 2.vieta - Veronika Vasiļevska - Liepājas pilsētas 12.vidusskola (skolotāja Tatjana Dzalba);
  • Atzinība - Dmitrijs Bambuļjaks - Liepājas A. Puškina 2.vidusskola (skolotāja Alla Avlasa). 

Kitijai Rozei - 2.vieta Frankofonijas plakātu konkursā

Kitijai Rozei - 2.vieta Frankofonijas plakātu konkursā

Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 11.a klases skolniece Kitija Roze ieguvusi 2.vietu 10.–12.klašu grupā Francijas institūta Latvijā (Francijas vēstniecības Latvijā Sadarbības un kultūras dienests un Francijas Kultūras centrs) organizētajā plakātu konkursā «Lai dzīvo frankofonā dažādība: Frankofonijas spēles 2013».

No 6. līdz 15.septembrim Nicā norisināsies 7.Frankofonijas spēles. Plakātu konkurss veltīts tieši šīm spēlēm. Dalībnieki varēja padziļināt savas zināšanas par Frankofoniju un uzzināt, ka Frankofonija nenozīmē tikai svinības marta mēnesī, bet gan dažādus pasākumus visa gada garumā, piemēram, Frankofonijas spēles, kas apvieno sportu un kultūru.

Lai piedalītos konkursā, skolēniem bija jāizveido plakāts, kas attēloja kādu no sporta disciplīnām vai kultūras pasākumiem.

Apbalvošana notika 21.martā Francijas institūtā Latvijā, Rīgā, Elizabetes ielā 59, klātesot arī Kanādas, Šveices un Marokas vēstniecības pārstāvjiem.

Labākie plakāti uz divām nedēļām (no 18.marta) izlikti apskatei Francijas institūta telpās.


Liepājas skolēnu panākumi valsts franču valodas olimpiādē

Valsts franču valodas olimpiādē no četriem Liepājas skolēniem trīs ieguvuši godalgotas vietas:

  • 1.vieta -  Baiba Linde - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola (skolotāja Jolanta Atmata);
  • 2. vieta - Karina Dolbina - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola (skolotāja Jolanta Atmata);
  • Atzinība - Viktorija Molokoviča - Liepājas pilsētas 12.vidusskola (skolotāja Alla Kulakova).

Apsveicam!


Latvijas mākslas skolu valsts konkurss Liepājas Bērnu mākslas skolā

Latvijas mākslas skolu valsts konkurss Liepājas Bērnu mākslas skolā

Latvijas mākslas skolu valsts konkurss Liepājas Bērnu mākslas skolāPirmo reizi Liepājas mākslas vidusskolas struktūrvienībā Liepājas Bērnu mākslas skolā notika Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu valsts konkurss Kurzemes reģiona skolēniem. No 22. līdz 28.martam astoņās mākslas un mūzikas skolās Latvijā norisinājās Latvijas mākslas skolu valsts konkurss. Konkursa tēma ir Jāzepa Vītola mūzika. Valsts konkursa dalībnieki klausījās J.Vītola skaņdarbus mūzikas skolu audzēkņu izpildījumā un tos interpretēja atbilstoši konkursa uzdevumam. Šī gada valsts konkursa tēmas izvēle saistīta ar J.Vītola 150. jubilejas gaduLiepājā konkurss notika 22. martā, visas dienas garumā, Liepājā, Kungu ielā 21a, konkursa tēma –. Jāzepa Vītola mūzika, tēma par godu latviešu mūzikas klasiķa Jāzepa Vītola 150. gadskārtai. Konkursā piedalījās 6 mākslas skolas no Kurzemes, kopā konkursā piedalīsjās 21 skolēns 4 vecuma grupās:– līdz 9 gadiem, 10 – 12 gadiem, 13 – 15 gadiem un no 16 gadiem. Konkursa atklāšanas ceremonijā muzikālo ievadu un konkursam paredzētos skaņdarbus dzīvajā izpildījumā spēlēja Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas pārstāvji.Paralēli konkursam Liepājas mākslas vidusskolas zālē, Alejas ielā 18 no plkst. 12.00 līdz 13.30 notika lekcija „Konkurēt spējīgs pedagogs – radošums un kvalitāte”, ko vadīja dr.paed. Alīda Samusēviča. Konkursa norisi vērot bija ieradusies arī Latvijas mākslas skolu asociācijas priekšsēdētāja Maija Pīlāga.Konkursu organizē Latvijas nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Liepājas mākslas vidusskolu, Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolu, Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociāciju, Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociāciju, Gaujienas Mūzikas un mākslas skolu un Gaujienas Jāzepa Vītola fondu.


Pirmo reizi Liepājas mākslas vidusskolas struktūrvienībā Liepājas Bērnu mākslas skolā notika Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu valsts konkurss Kurzemes reģiona skolēniem. No 22. līdz 28.martam astoņās mākslas un mūzikas skolās Latvijā norisinājās Latvijas mākslas skolu valsts konkurss. Konkursa tēma ir Jāzepa Vītola mūzika. Valsts konkursa dalībnieki klausījās J.Vītola skaņdarbus mūzikas skolu audzēkņu izpildījumā un tos interpretēja atbilstoši konkursa uzdevumam. Šī gada valsts konkursa tēmas izvēle saistīta ar J.Vītola 150. jubilejas gadu.


Pedagogi aicināti pieteikties uz audzināšanas darba konferenci

Liepājas pilsētas audzināšanas darba konference "21.gadsimta skolēns un skolotājs" notiks 2.aprīlī plkst. 11 Bērnu un jaunatnes centrā Kungu ielā 7. Aicināti piedalīties pilsētas izglītības iestāžu pedagogi ( no katras skolas 3 pedagogi un direktora vietnieki audzināšanas darbā). Pieteikumus brīvā formā ar uzvārdiem konferencei sūtīt līdz 20.martam plkst. 17.00 Mārītei Tarzierai „Vadugunīs” pa e-pastu marite.tarziera@liepajasbjc.lv


Atzinība valsts ģeogrāfijas olimpiādē

Atklātajā krievu valodas un literatūras olimpiādē:

  • 1.vieta - Anna Vasiļevska - Liepājas pilsētas 12.vidusskola (skolotāja Tatjana Dzalba);
  • 2.vieta - Veronika Vasiļevska - Liepājas pilsētas 12.vidusskola (skolotāja Tatjana Dzalba);
  • Atzinība - Dmitrijs Bambuļjaks - Liepājas A. Puškina 2.vidusskola (skolotāja Alla Avlasa).

Uz valsts latviešu valodas olimpiādi dosies Krista Melisa Altāne

Uz valsts latviešu valodas olimpiādi 8.-9.klasēm uzaicināta Krista Melisa Altāne, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 9. klase ( skolotāja Žaneta Flaksa). Latviešu valodas un literatūras 39.valsts olimpiādes trešais posms notiks 2013.gada 5.aprīlī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē , Rīgā, Visvalža ielā 4a. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 11.00, olimpiādes sākums plkst.12.30


"Jauniešu māja" aicina uz kino vakaru

kino vakars 2013


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv