Metodiskā diena 2017.gada 24.augustā

J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolā- matemātika, ķīmija, fizika, bioloģija, informātika, ekonomika, ģeogrāfija; Liepājas pilsētas 12.vidusskolā- pirmsskola, sākumskola; Liepājas 7.vidusskolā- angļu valoda, vācu valoda, krievu val.kā svešvaloda, krievu val., latviešu valoda, valsts valoda, franču valoda; Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā- vēsture, sports, mājturība, mūzika, vizuālā māksla, psihologi, sociālie pedagogi, bibliotekāri.


10. augustā sākusies pabalstu izmaksa pašvaldības akcijā “Skolas soma”

10. augustā sākusies pabalstu izmaksa pašvaldības akcijā “Skolas soma”

No 10. augusta sākas pabalstu izmaksa pašvaldības akcijā “Skolas soma” Liepājā deklarētām daudzbērnu ģimenēm; ģimenēm, kuras audzina bērnus invalīdus; ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā esošus bērnus; ģimenēm, kuras ir Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē un pilda līdzdarbības pienākumus; ģimenēm, kurām laika posmā no šā gada 1. jūlija līdz 30 septembrim noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm.


Liepājā notiks Vislatvijas jauniešu festivāls 2017

12. augustā Liepājā Starptautiskās jaunatnes dienas ietvaros notiks Jauniešu festivāls 2017, ko rīko Liepājas Pilsētas pašvaldība un Liepājas "Jauniešu Māja" sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju “Liepāja - Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2017” pasākumu cikla ietvaros.


Plānotais bērnudārza “Dzintariņš” remonts mācību procesu netraucēs

Plānotais bērnudārza “Dzintariņš” remonts mācību procesu netraucēs

26. jūlijā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija parakstījusi līgumu ar SIA “UPTK” par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90” īstenošanu. Ēka jau apsekota vasarā, un remontdarbi varētu sākties augusta sākumā.


Studiju programma „Aktiermāksla” saņem licenci

Studiju programma „Aktiermāksla” saņem licenci

26. jūlijā AIC Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdē tika nolemts izsniegt licenci Liepājas Universitātei bakalaura studiju programmas “Aktiermāksla” īstenošanai. Dokumentu iesniegšana studiju programmā „Aktiermāksla” Liepājas Universitātē notiks no 28. augusta līdz 2. septembrim, konsultācija – 4. septembrī, iestājpārbaudījumi – 5., 6. septembrī. 


Vasaras nometnē izzina Baltijas jūru

Vasaras nometnē izzina Baltijas jūru

No 10. līdz 14.jūlijam skolēniem ar labiem sasniegumiem un ieinteresētību bioloģijā norisinājās Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas atbalsta biedrības organizētā un Latvijas Zivju fonda finansētā diennakts nometne "Mytilus edulis - Baltijas jūras atdzimšana vai gals".


Vasaras debašu treneru seminārs Ziemupē

Jūlija vidū biedrība „Debašu centrs” organizēja trīs dienu debašu treneru semināru, kurā piedalījās skolotāji – debašu treneri no Liepājas no citiem Latvijas novadiem.


Par izciliem sasniegumiem eksāmenos piešķir naudas balvu

Par izciliem sasniegumiem eksāmenos piešķir naudas balvu

Par izciliem sasniegumiem obligātajos valsts centralizētajos eksāmenos Oskara Kalpaka Liepājs 15.vidusskolas absolventam Tomam Mārtiņam Smilgam vakar, 13. jūlijā notiekošajā Liepājas domes sēdē piešķirta naudas balva 1500 eiro apmērā.


Uz pašvaldības stipendijām šogad varēs pretendēt skolotāji, mūziķi un ārsti

Uz pašvaldības stipendijām 2017./2018.mācību gadā varēs pretendēt topošie fizikas un ķīmijas skolotāji, mūziķi un ārsti, nolemts 13.jūlija Liepājas pilsētas domes sēdē.


Informācija vecākiem par bērnu ēdināšanas maksām!

Pieņemšanas laiki jūlija mēnesī!

11. jūlijs no 8:30 - 17:00 (14. kabinets)
18. jūlijs no 8:30 - 17:00 (14. kabinets)
25. jūlijs no 8:30 - 17:00 (2. kabinets)


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv