Sveicam ģeogrāfus

Sveicam ģeogrāfus

Sveicam Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komandu ar uzvaru Kurzemes jauno ģeogrāfu skolas skolu komandu olimpiādē. Komandas sastāvā - Toms Akmens, Fanija Čukure, Edgars Ponkratovs un Rihards Miķelsons.


Aicinām visas 4.-12.klases piedalīties konkursā ''Mēs varam labāk!''

Aicinām visas 4.-12.klases piedalīties konkursā ''Mēs varam labāk!''

Izglītības portāls un skolvadības sistēma E-klase kopā ar laikraksta Diena pielikumu Skolas Diena 2011./2012. mācību gada 2. semestrī rīkos konkursu visiem Latvijas 4.-12. klašu skolēniem Mēs varam labāk!, kurā skolēni ir aicināti uzlabot sekmes visos mācību priekšmetos, salīdzinot ar 1. semestra atzīmēm. Vērtēts (procentuāli) tiks visas klases sasniegtais progress mācību vērtējumos.

Plašāk par konkursu laikraksta "Diena" mājaslapā un E-klases mājaslapā.


Tiek izsludinātas stipendijas ESF aktivitātē

Tiek izsludinātas stipendijas ESF aktivitātē

Tiek izsludināta pieteikšanās uz stipendijām Eiropas Sociālā fonda aktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”(Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA.001)

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos uz stipendijām 2.aktivitātē ar apmācības laiku 2012.gada februāris-maijs.

Plašāka informācija šeit.


Krievu valodas literārajā konkursā laureātu vidū arī liepājniece

Projekta ”Tatjanas diena” krievu valodas literārajā konkursā ”Pasaka par krievu kultūru” laureātu vidū iekļuvusi arī Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 11.e klases skolniece Irina Hubašvili, kuras darbs tika atzīmēts par sociālo aktualitāti. Kopā konkursā piedalījās 65 skolas ar 230 darbiem. Kopīgais dalībnieku skaits  237.


2012./2013. mācību gada pirmklasnieku reģistrācija

Izglītības iestāde
Reģistrācijas datumi
Reģistrācijas laiks
Reģistrācijas vieta
Tālrunis

Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

 

1.-29.02.
10:00-17:00
Skolas kancelejā

63431772

Liepājas 3.pamatskola

 

1.-29.02.
8:30-16:30
Skolas kancelejā
Lazaretes ielā 8
63456296
27899810

DALP 5.vidusskola

 

1.februārī
2.februārī
3.februārī
15:00-18:00
15:00-17:00
14:00-16:00
Skolotāju istabā
63423551

Liepājas 7.vidusskola

 

1.-7.02.
9.-29.02.
8:00-18:00
9:00-15:00
Skolas kancelejā
63442710
Informatīva sapulce vecākiem 31.01. 18:00

Liepājas 8.vidusskola

 

1.-29.02.
9:00-17:00
Skolas kancelejā
63484369

J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola

 

6.-10.02.
13.-29.02.
9:00-18:00
9:00-16:00
Skolas kancelejā
63424183
22378228

Liepājas pilsētas 12.vidusskola

 

1.-29.02.
9:00-16:00
Skolas kancelejā
Kr.Valdemāra 35/37
63422953
27899842

Liepājas 15.vidusskola

 

6.-10.02.
9:00-15:00
15:00-20:00
Skolas kancelejā
Pie skolas dežuranta
63442024

Centra pamatskola

 

1.februārī
2.februārī
3.februārī
8:00-16:00
10:00-18:00
8:00-16:00
Skolas kancelejā
63421744

Ezerkrasta sākumskola

 

6.-10.02.
9:00-17:00
Skolas kancelejā
63436407

Liepājas Internātpamatskola

 

1.-29.02.
9:00-15:00
Skolas kancelejā (17.kab)
63442103

Liepājas Katoļu pamatskola

 

1.-29.02.
9:00-17:00
Peldu ielā 17
63427160
29645936
www.katolupamatskola.lv
Privātsākumskola "Varavīksne"
1.-29.02.
10:00-17:00
Republikas 23
Pie direktores vai direktores vietnieces
63426918

Pie reģistrācijas jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība.

Izglītības iestāde    Reģistrācijas datumi    Reģistrācijas laiks    Reģistrācijas vieta    Telefons
Liepājas A. Puškina 2. vidusskola    1.-29.02.    10.00-17.00    Skolas kancelejā    63431772
Liepājas 3. pamatskola    1.-29.02.    8.30-16.30    Skolas kancelejā
Lazaretes  ielās 8    63456296
27899810
DALP 5. vidusskola    1.februārī
2. februārī
3.februārī    15.00-18.00
15.00-17.00
14.00-16.00    Skolotāju istabā     63423551
Liepājas 7. vidusskola    1.-7.02.
9.-29.02.    8.00-18.00
9.00-15.00    Skolas kancelejā    63442710
Informatīva sapulce vecākiem-31.01. plkst. 18.00
Liepājas 8. vidusskola    1.-29.02.    9.00-17.00    Skolas kancelejā    63484369
J. čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola    6. 02.-10.02.
13.-29.02.    9.00-18.00
9.00-16.00    Skolas kancelejā
Skolas kancelejā    63424183
22378228
Liepājas pilsētas 12. vidusskola    1.-29.02.    9.00-16.00    Skolas kancelejā
K. Valdemāra35/37    63422953
27899842
Liepājas 15. Vidusskola    6.-10.02.    9.00-15.00
15.00-20.00    Skolas kancelejā
Pie skolas dežuranta    63442024
Centra pamatskola    1.    februārī
2.    februārī
3. februārī    8.00-16.00
10.00-18.00
8.00-16.00    Skolas kancelejā    63421744
Ezerkrasta sākumskola    6.-10.02.    9.00-17.00    Skolas kancelejā    63436407
Liepājas Internātpamatskola    1.-29.02.    9.00-15.00    Skolas kancelejā(17.kab)    63442103
Liepājas Katoļu pamatskola    1.-29.02.    9.00-17.00    Peldu ielā 17    63427160
29645936
www.katolupamatskola.lv
Privātsākumskola ”Varavīksne”    1.-29.02.    10.00-17.00    Republikas 23
Pie direktores vai direktores vietnieces    63426918


Konkurss 5.-11.klašu skolēniem!

Konkurss 5.-11.klašu skolēniem!

KM Konkursa „Integrācijas pasākumi 2011”projekts Nr.15.1-1.1/50

Konkurss 5.-11.klašu skolēniem!

Liepāju jau izsenis ir apdzīvojuši dažādu tautību iedzīvotāji. Līdzās pamatnācijai – latviešiem šeit dzīvoja gan vācieši, gan poļi, gan krievi, gan lietuvieši. Visi viņi ir atstājuši neizdzēšamas pēdas mūsu pilsētas vēsturē. Arī mūsdienās Tavos kaimiņos, Tavu vecāku darba vietās, kaimiņu skolās, sporta nodarbībās un arī Tavā skolā līdzās Tev ir cilvēki, kam dzimtā valoda ir vai ukraiņu, vai baltkrievu, vai poļu vai kāda cita valoda.


"Dzīvā bibliotēka" Liepājas 15. vidusskolā

Pirmdien, 16. janvārī Liepājas 15. vidusskolā norisinājās pasākums "Dzīvā bibliotēka" 9.-12. klašu skolēniem, ko organizēja biedrība Radi Vidi Pats.

Jaunieši kļuva par īstu dzīvesstāstu lasītājiem. Dzīvās bibliotēkas "grāmatas" bija reāli jaunieši, kas ir piedalījušies Eiropas brīvprātīgajā darbā un guvuši neaizmirstamu dzīves, darba un mācīšanās pieredzi. "Dzīvo grāmatu" nosaukumi bija: "Krievija: nostaļģija, inteliģence un skarbums", "Futbols. Daba. Brīvprātīgais darbs", "Kā es ar sevi Itālijā cīnījos", "Mazs latvietis, mazajā Nīderlandē - Eiropas plašuma pieredze!", "Vienas latvietes piedzīvojumi čigānu Mahalā",  "Lost in Liepaja", "Starp Eiropu un Āziju" un citi.


2.mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi apmeklē operu

Liepājas 2.mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi nupat Latvijas Nacionālajā operā noskatījās Jāņa Lūsēna "Putnu operu". Pērn skolas bērni baudīja Pētera Čaikovska "Riekstkodi". Martā ieplānots brauciens uz baletu "Kopēlija", bet maijā - uz "Žizeli". Pasaules lielās mākslas elpa, kura ienāk katra audzēkņa dvēselē ar šo vienreizējo mūziku, turpina dzīvot atmiņā visu mūžu.


Darba grupas sanāksme

Darba grupas sanāksme

2012.gada 12.janvārī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) aktivitātē 4.9. „Sociālās atstumtības risku mazināšanas programmas īstenošana projektā iesaistītajās pašvaldībās atlasītajās izglītības iestādēs” darba grupas sanāksme par tēmu „Starpinstitucionālā sadarbība sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu mazināšanai”.


Apsveicam!

IZM Valsts izglītības satura centra, biedrības "Virtuālā enciklopēdija" rīkotā konkursa "Trešās Atmodas pieredze manā novadā (1986 - 1991) - latvijas paaudžu mantojums" 1. kārtā  Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolnieks Kārlis Reijers ieguvis 1. pakāpes diplomu. Skolotāja Ineta Drēže - pateicību par ieguldīto darbu.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv